Selecteer een pagina

F.R. Havergal

illustratie

1836 – 1877

Frances Ridley Havergal werd geboren in Astly, Worcestershire, Engeland. Op driejarige leeftijd kon ze reeds lezen. Toen ze vier jaar oud was, las ze al de bijbel . In de jaren daarna leerde ze verschillende delen van de bijbel uit haar hoofd. Ze sprak meerdere talen, schreef veel geestelijke liederen en kon heel goed zingen en pianospelen. Haar talenten beschouwde ze als leningen van de Here om in Zijn dienst te gebruiken.
Frances verlangde naar een diepere kennis van God en kreeg het inzicht, dat ze niet de volle zegen van een christen kon hebben zonder een volkomen overgave aan Christus. In 1874 schreef ze het lied, dat ook in Nederland erg bekend werd, nl:

“Neem mijn leven, laat het Heer,
toegewijd zijn aan Uw eer.”

Dit lied is in heel veel talen vertaald.
Ze had een volkomen overgegeven leven aan God en vertrouwde helemaal op Hem en op wat Hij in Zijn Woord zegt.
In “Herinneringen van C.H. Spurgeon” zei auteur W. Williams, dat Spurgeons ogen oplichtten, toen hij Frances Havergals lied “Van heerlijkheid tot heerlijkheid” las. Spurgeon zei van haar:
“Er is een centrum in elke storm, waar volkomen kalmte regeert. Er is een punt binnen de cirkel van de meest verterende vlam, waar leven mogelijk is zonder het gevaar, dat het leven verteerd wordt. Mevr Havergal lijkt me te zijn gekomen in het centrum van de stormen, die anderen verontrusten, maar zij blijft in volkomen vrede. Zij lijkt te zijn doorgedrongen tot het hart van God, Die een verterend vuur is en ze rust absoluut in Zijn liefde. Ze zou nooit zo hebben kunnen schrijven als ze gedaan heeft, zonder een buitengewone intimiteit met God.”

We zijn van plan om naast fragmenten uit haar werk twee van haar boekjes voor kinderen te vertalen en op deze site te zetten.
De eerste heet: “Little Pillows” (kleine kussens) en de tweede “Morning bells” (morgen klokken).
David Chalkley van The Havergal Trust uit de VS gaf ons heel vriendelijk toestemming om gebruik te maken van het door hem verzamelde materiaal. We zijn God hier heel dankbaar voor.
Ook zijn we bezig enkele liederen te plaatsen.
Link liederen: Klik hier

FRAGMENTEN

1. “Ik ben niet bang voor de dood.

KLEINE KUSSENS

1. De uitnodiging

2. Aanvaard

3. De rode hand

4. Gods liefde

5. Gods zorg

6. Wat Christus voor ons droeg

7. Vrede door het bloed

8. “Witter dan sneeuw”

9. Vragen

10. Gods weldaden

11. Willen en doen

12.“Gij weet het”

13. “Onze Trooster”

14. “De blinde”

15. “Dezelfde Jezus”

16. “Kom en zie”

17. Aan Jezus vertellen

18. De dood van Christus voor ons

19. Niets, of alles?

20. De schoonheid van de Here Jezus

21. De komst van de Here Jezus

22. Mijn Koning!

23. Tevreden

24. Onze Borg

25. Onze Voorloper

26. Vreugden voor eeuwig

27. De grote Belofte

28. Zekerheid

MORGENKLOKKEN

1. De kinderjaren van Christus

2. Ons grote voorbeeld

3. Ondersteuning

4. Wat kan ik doen?

5. “Op mijn rekening”

6. Getrouwheid