Selecteer een pagina

Tevreden

>>PDF<<

“Zal geen dorst krijgen in eeuwigheid.” – Johannes 4:14.

Wanneer je een traktatie hebt gekregen, of een ander iets waar je blij mee bent, begin je dan niet te verlangen naar nog iets? Wanneer jij je speelgoed bekijkt, of je boeken (waar je toevallig ook maar het meest om geeft), heb je dan niet gezegd: “Als ik bovendien dat speciale ding er nog bij had? En zelfs sommige van de bevoorrechte kleine kinderen, die nauwelijks weten wat ze moeten wensen, omdat ze alles lijken te hebben, hebben nog niet genoeg om hen helemaal gelukkig te maken; ze willen graag iets, zonder te weten wat ze willen. Is dit niet zoiets als zich dorstig voelen?
En wanneer je precies het ding krijgt, wat je het liefst wilde hebben, dan maakt dat niet zoveel uit, want al heel gauw wil je iets anders; je bent weer “dorstig”.
De Here Jezus weet dit allemaal en dus zegt Hij: “Een ieder die van dit water drinkt, zal weer dorst krijgen, maar een ieder die van het water drinkt, dat Ik hem zal geven, zal geen dorst meer krijgen in eeuwigheid.” Ten eerste,  je ziet dat je er helemaal zeker van bent om “weer dorst te krijgen”; het heeft geen zin om te verwachten hier op aarde iets te vinden dat jou tevreden zal stellen. Ten tweede, Jezus heeft jou iets te geven dat jou helemaal tevreden en blij zal maken. Ten derde, zolang je doorgaat dit te drinken, zul je altijd tevreden en blij zijn. Ten vierde, je kunt het niet krijgen van iemand of iets anders. Jezus geeft het en Jezus alleen. Ten vijfde, het moet voor jou bedoeld zijn, omdat Hij zegt: “een ieder”; en dat betekent “iedereen die dat graag wil!” En Hij zegt: “O, alle dorstigen, komt tot de wateren!” En: “Indien iemand dorst heeft, hij kome tot Mij en drinke.” En: “Ik zal de dorstige geven uit de bron van het water des levens om niet.”
Wil je niet zeggen tot Hem, zoals de arme vrouw bij de bron: “Here Jezus, geef mij dit water, opdat ik geen dorst heb!” Luister naar Zijn vriendelijke antwoord! “Drink, ja, drink overvloedig geliefden!” (Hooglied 5:1 King James Version)

“Ik hoorde de stem van Jezus zeggen,
Zie, Ik geef het levende water
voor niets; dorstige
buk je, drink en leef.

Ik kwam tot Jezus en ik dronk
van die stroom, die leven geeft.
Mijn dorst was gelest, mijn ziel herleefde
en nu leef ik in Hem.”