Selecteer een pagina

Zekerheid   

>>PDF<<

“Zou Hij zeggen en het niet doen?” – Numeri 23:19

Avond aan avond hebben we nagedacht over enkele beloften van onze Vader en heel waarschijnlijk heb je gehoopt en gewenst, dat ze werkelijkheid voor jou zouden worden. Maar helemaal zeker zijn is beter en gelukkiger dan hopen en wensen, nietwaar? Nu, hoe kun je er helemaal zeker van zijn, dat al deze “uitnemend grote en kostbare beloften” werkelijkheid voor jou zullen worden? Heel eenvoudig, omdat God ze heeft uitgesproken, en “zou Hij zeggen en het niet doen?” Natuurlijk zal Hij het doen! Zeker, dat is genoeg!
Als je vader beloofd had jou een grote traktatie te geven, zou jij dan somber rondlopen en zeggen: “Ja, het zou erg mooi zijn? Ik hoop dat papa het zal doen!” Zou hij dat leuk vinden? Maar als je terugkwam, hem aan zijn belofte herinnerde en hij antwoordde: “Ik heb het gezegd en denk je, dat ik het niet doen zal?”, wat voor een dwaas kind zou je dan zijn als je nog steeds somber keek en doorging met alleen maar te “hopen” dat hij het zou doen! Wat een ondankbaar en ongelovig kind zou je zijn als je niet vrolijk zei: “Dank u lieve papa!” Je zou hem laten zien hoe blij je hierom was; je zou proberen je uiterste best te doen om lief te zijn en hem de hele dag een plezier te doen, omdat hij jou zo’n vriendelijke en betrouwbare belofte had gedaan!
Wanneer je zelf de bijbel leest of eruit hoort voorlezen, blijf dan uitzien naar Gods beloften. Ze zijn over de hele bijbel verspreid als mooie heldere sterren. Zeg dan elke keer, wanneer je er één tegenkomt, tegen jezelf: “Dit zal werkelijkheid voor mij worden, want ‘zou Hij zeggen en het niet doen?’”
Kijk eens, voordat je gaat slapen, of jij je evenveel beloften kunt herinneren als de jaren die je oud bent en zet op elk ervan dit sterke en schitterende zegel: “Zou Hij zeggen en het niet doen?”
Wanneer je het hemelse Kanaän bereikt, zul je merken dat het is, zoals Jozua zei: “Niet één van alle goede beloften die de HERE, uw God, u gegeven heeft, is onvervuld gebleven. Alles is voor u uitgekomen. Van Zijn kant is niets onvervuld gebleven.” Jozua 23:14.

“Alles wat Hij heeft gesproken,
 Zal Hij zeker doen!
Niets zal worden gebroken,
Elk woord is waar.”