Selecteer een pagina

Getrouwheid

>>PDF<<

“Getrouw over weinig dingen.”  Mattheüs 25 vers 21, 23. (King James Version)

De slaaf die maar twee talenten had om handel mee te drijven, maar er getrouw mee handelde, kreeg precies dezelfde heerlijke woorden te horen als de slaaf die vijf talenten had: “Wel gedaan, gij goede en getrouwe slaaf, over weinig dingen zijt gij getrouw geweest… ga in tot het feest van uw Heer.” Denk je eens in wat het zou zijn, om de Here Jezus dat tegen jou te horen zeggen, werkelijk tegen jou! O wat mooi! Wat een zegen! Hoe zou je luisteren naar die vriendelijke stem die zulke wondervol lieflijke woorden tegen jou zegt!
Maar zou Hij ze tegen jou kunnen zeggen? Ben jij “getrouw over weinig dingen”? Hij heeft iedereen, zelfs de jongste, een paar dingen gegeven om getrouw over te zijn en dus heeft Hij dat ook aan jou gegeven. Jouw “weinige dingen” kunnen erg weinig dingen zijn en erg kleine dingen, maar Hij verwacht dat jij daar getrouw over bent.
Wat is dat, daarover getrouw zijn? Het betekent, dat jij je uiterste best doet; zoveel als je kunt voor Jezus doen met je geld, zelfs al heb je erg weinig; zoveel als je kunt voor Hem doen met je tijd; steeds zo goed als je kunt de plichten doen, die Hij jou geeft, welke het ook zijn, jouw lessen, jouw werk, de kleine dingen die jou elke dag worden opgedragen of worden gevraagd om te doen, de kleine dingen die je hebt beloofd, of hebt ondernomen om te doen voor anderen. Het betekent al deze dingen doen, waarbij het niet uitmaakt of anderen jou zien en of zij er wel of geen weet van hebben.
Je zucht bij dit alles; je herinnert je veel dingen waarin je niet helemaal getrouw bent geweest; je weet dat je het niet verdient, dat Hij jou “goede en getrouwe slaaf” noemt. Maar ga meteen naar jouw genadige Here en vraag Hem alle ontrouw te vergeven en jou vandaag getrouw te maken. En dan, zelfs al is het alleen maar een kwestie van moeilijke woordjes leren,  zul je het een steun vinden om je te herinneren: “Getrouw over weinig dingen!”

“Alleen, o Here, in Uw dierbare liefde
maak ons geschikt voor de volkomen rust hierboven;
en help ons deze en iedere dag
daar dichterbij te leven, zo bidden wij.”