Selecteer een pagina

Aanvaard

>>PDF<<

“Aanvaard in de Geliefde.”  – Efeziërs 1:6 (King James Version)

Wie wordt “aanvaard in de Geliefde”?

Jij, als je tot je hemelse Vader gekomen bent en Hem gevraagd hebt jou te ontvangen om Jezus Christus’ wil. Lieve kleine, die wil weten, dat je gered bent en vergeving hebt gekregen, neem al de mooie troost en blijdschap van deze woorden aan! Ze zijn net zo goed voor jou als voor elke volwassene.

Vraag Hem nu jou geloof te geven om deze woorden voor jezelf te geloven, terwijl je probeert te begrijpen,wat ze echt voor jou betekenen.

Stel je voor, dat er een koning kwam en onder een aantal arme kinderen bekend maakte, dat hij elk kind mee zou nemen om bij hem in zijn mooie paleis te komen logeren, als die echt wilde gaan en aan hem vroeg om hem mee te nemen. Stel je voor, dat je dit hoorde en graag wilde, dat de koning jou zou meenemen. Dan wenkt de koning jou en je waagt je dichterbij; en dan komt de koninklijke prins zelf en leidt jou naar zijn vader en zegt tegen jou te vertellen, wat je graag wilt. Jij zegt: “Ik wil heel graag gaan, neem me alstublieft mee!” Zal de koning dan zijn woord breken en jou niet meenemen? Wel, in de eerste plaats, hij verbreekt zijn belofte nooit. En verder, hij wenkte jou zelf en dat was de oorzaak dat je ging. En verder, de prins, die zijn geliefde zoon is, pakte jouw hand en nam jou mee; zou de koning het kind wegsturen, dat zijn geliefde zoon meegenomen heeft? Hier kan geen vergissing mogelijk zijn; hij kan jou niet afgewezen hebben en gezegd hebben, dat hij jou niet wil hebben, dus moet je “aanvaard” zijn.

Zo wordt iedereen, die tot Jezus is gegaan, zelfs al is het een klein meisje of een kleine jongen, “aanvaard in de Geliefde”. Aanvaard, omdat God heeft gezegd: “Ik zal jou aannemen.” Aanvaard, omdat Hijzelf geroepen heeft en getrokken heeft, anders zou je nooit hebben willen komen. Aanvaard, omdat de Geliefde voor jou de weg heeft geopend door Zijn eigen bloed te geven, zodat jij kunt komen. Hij redt allen, die tot God gaan door Hem. Aanvaard, niet omdat jij Gods aanvaarding waard bent, maar je wordt “aanvaard in de Geliefde”.

 “Veilig in Jezus’ armen,
 Veilig aan Jezus’ hart
Daar in Zijn teer erbarmen
Daar rust mijn ziel van smart.
Hoor! ’t Is het lied der engelen,       
Zingend van liefde en vree
 Ruisend uit ’s hemels zalen
Over de glazen zee.”