Selecteer een pagina

Gods zorg

>>PDF<<

“Jouw Bewaarder zal niet sluimeren1.” – Psalm 121:3

Soms worden kleine kinderen ’s nachts wakker en voelen zich eenzaam en een beetje bang. Dit komt niet, omdat het donker is, want als er anderen bij hen zijn, die praten en bezig zijn, dan slaan ze er helemaal geen acht op. Maar het is de stilte, de vreemde stilte, wanneer iedereen vast in slaap is.

Iedereen? Nee! De Ene, Die jou het meest van allen liefheeft, houdt jou de hele tijd in het oog; de Ene, Die voor jou zorgt, slaapt nooit – “Jouw Bewaarder zal niet sluimeren.” Hij is er de hele tijd; Hij laat jou nooit een ogenblik alleen; Hij gaat absoluut nooit weg. Het maakt voor Hem niets uit dat het erg donker is, want “de duisternis en het licht zijn beide voor U gelijk.” En al de donkere uren door “bewaart Hij jou”; Hij bewaart jou voor alles dat jou pijn zou kunnen doen of je zelfs bang zou kunnen maken, zodat je veilig en rustig kunt genieten van de fijne slaap die Hij jou geeft.

Hij  “bewaart jou”; denk er alleen maar eens aan Wie jouw Bewaarder is! De machtige God, Die alles kan doen en alles kan zien. Waarom zou je ooit bang hoeven zijn met zo’n Bewaarder? Het is erg fijn om te weten dat “Hij zijn engelen opdracht zal geven aangaande jou om jou te bewaren”; en het is nog fijner en nog veel mooier te bedenken dat God Zelf ons bewaart. Alsof Hij wilde dat wij er erg zeker van waren; omdat Hij ons geen excuus wilde overlaten om ooit nog bang te zijn, zegt Hij het zelfs drie keer achter elkaar: “Jouw Bewaarder zal niet sluimeren.” “Zie de Bewaarder van Israël sluimert noch slaapt.” “De Here is jouw Bewaarder.” Wat kan Hij nog meer zeggen?

Nu, wat zul je tot Hem zeggen als je ’s nachts wakker wordt en je alleen voelt in de stilte? Zul je je dan niet herinneren, wat voor een kussen Hij jou vanavond heeft gegeven om op te rusten en zul je dan niet tegen Hem zeggen: “Ik zal vertrouwen en niet bang zijn”?

“Hij zal voor jou zorgen! De hele nacht door
Jezus, de Herder, bewaart Zijn kleine kind;
De duisternis is voor Hem hetzelfde als het licht;
Hij sluimert nooit en Hij slaapt nooit.”

1  licht slapen