Selecteer een pagina

De rode hand

>>PDF<<

“Ik, Ik ben het, die uw overtredingen uitdelg.”- Jesaja 43:25

Er was eens een doofstomme jongen, die John heette. Hoewel hij nooit een andere stem had gehoord, hoorde hij de stem van Jezus. Hij kende die, hij had die lief en hij volgde die.

Op zekere dag vertelde hij de dame, die hem les had gegeven, gedeeltelijk met zijn vingers en gedeeltelijk met gebaren, dat hij een wonderlijke droom had gehad. God had hem een groot zwart boek laten zien, waarin al de zonden van John waren opgeschreven, zó veel en zó zwart! God had hem de hel laten zien, helemaal open en fel brandend, wachtend op hem vanwege al deze zonden. Maar Jezus Christus was gekomen en had Zijn rode hand, rood van het bloed van Zijn kruis, op de hele bladzij gelegd en de rode hand, de lieve rode hand, had al de zonden van John weggewist; toen God het boek tegen het licht hield, kon Hij niet één zonde zien, die achtergelaten was!

Nu, Zijn lieflijk woord voor jou vanavond is: “Ik, Ik ben het, Die uw overtredingen uitdelg.” Dit betekent dat God de zonden vergeeft. Wil je dat geloven? “Geloof alleen”, en naar dat geloof zal God handelen. Het is geen inbeelding of alleen gevoel, maar Gods waarheid, dat het bloed van Jezus Christus vergoten is, – niets kan dat veranderen en dat Zijn kostbaar bloed onze overtredingen volkomen heeft weggedaan, zoals Paulus zegt: “…door het bewijsstuk uit te wissen, dat door zijn inzettingen tegen ons getuigde.” (Colossenzen 2:14)

En, o, hoeveel is er nog om uit te wissen! – zonden, die je hebt vergeten en zonden, waarvan je helemaal niet dacht dat het zonden waren, naast die, die je wel kent van – vandaag, gisteren en al de dagen, die voorbij zijn van jouw korte leven. En deze allen zijn geschreven in Zijn boek!

Wil je ze voor altijd uitgewist hebben? Bid jij: “Delg mijn ongerechtigheden uit”? Wil je weten, dat ze weggenomen zijn? Lees hierover in Zijn Woord en geloof gewoon dat het waar is, en waar voor jou – “Ik heb uw overtredingen weggevaagd als een nevel en uw zonden als een wolk: keer weer tot Mij, want Ik heb u verlost.”

 “Ik vertrouw op U, Here Jezus
‘k Vertrouw alleen op U
‘k Vertrouw op U voor de hele redding,
Groot en vrij.

 

“Ik vertrouw op U voor de reiniging
Door de karmozijnrode vloed;
‘k Vertrouw op U om mij heilig te maken
 Door Uw bloed.”