Selecteer een pagina

Onze Voorloper

>>PDF<<

“Hij zal aan de spits naar de overzijde trekken.” – Deuteronomium 3:28.

In veel dingen was Jozua een beeld van Christus. God gaf hem de taak om “een leider en bevelhebber van het volk te zijn.” (Jesaja 55:4, King James Version) In de oorlog was hij hun aanvoerder en hun redder uit de handen van hun vijanden.
In deze tekst vertelde God aan Mozes dat Jozua aan de spits van het volk naar Kanaän zou trekken en “hen het land als erfenis zou geven.”
Dit is wat de Here Jezus Christus voor ons heeft gedaan. Hij is voorop gegaan, voor het grote leger van de levende God uit, het leger, dat de rivier van de dood is overgestoken of nog moet oversteken. Zijn gezegende voeten zijn door die rivier gegaan en hebben de oversteek voor ons gemakkelijk gemaakt, zodat de donkere wateren nooit één van ons zullen bedekken, zelfs niet een klein kind.
Hij is voor ons uitgegaan in het mooie land om de vele woningen voor ons klaar te maken. Hij is daar, Hij wacht op ons en staat klaar om ons in Zijn eigen mooie land zeer vriendelijk en hartelijk te verwelkomen, zodra onze voeten de rivier zijn overgestoken.
Zul je bang zijn om daar heen te gaan, waar Jezus voor ons uit is gegaan? Zul je bang zijn om daar heen te gaan, waar Hij is? Je weet dat je moet sterven. Je weet dat er zelfs kleine kinderen sterven, die veel jonger zijn dan jij. En zeer waarschijnlijk vind je het niet fijn om aan sterven te denken. Ik denk dat je er helemaal niet aan hoeft te denken, dat je koud en dood ergens ligt en dat je in het graf gelegd wordt. Wanneer dat echt komt, zal het jou helemaal niets uitmaken. Als Jezus jouw Redder is, als Hij jouw zonden wegneemt, dan zal de dood alleen maar zoiets zijn, dat je als het ware in een ogenblik over een smalle stroom gedragen wordt en dat je de liefhebbende en glorievolle Here aan de andere kant ontmoet, waar Hij al eerder naartoe is gegaan. Nee, het is eerder zo: Hij zal komen en Hij zal je brengen in het “heerlijke land” en Hij zal het jou als erfenis geven, zodat het jouw eigen land zal zijn, jouw eigen mooie, heilige en heerlijke tehuis voor eeuwig.

“Hij bidt voor Zijn kinderen
op die gezegende plaats.
Hij roept hen tot heerlijkheid
en zendt hen Zijn genade.

Zijn schitterende huis maakt Hij klaar
voor jullie, kleine kinderen.
Jezus leeft eeuwig en
heeft ook eeuwig lief.”