Selecteer een pagina

De uitnodiging

>>PDF<<

“Kom tot Mij.”  Mattheüs 11:28

Wat een vriendelijke, lieflijke woorden vanavond als je kussen! Jezus zegt het tegen je.

“Hoe kan ik dat weten?” Wel, ze zijn voor iedereen, die vermoeid en belast is. Weet je niet, wat het is om soms vermoeid en belast te zijn? Misschien weet je wat het is om je bijna moe te voelen van het proberen om goed te zijn – belast met het wensen, dat je beter zou kunnen zijn. Dus zie je, het is tot jou, dat Hij zegt: “Kom!”

En als je nog niet gekomen bent, ben je ook belast, zelfs al voel je dat niet, omdat de last van de zonde zwaar genoeg is om jou in de hel te doen zinken, tenzij Jezus die van je wegneemt. Dus is het tot jou, dat Hij zegt: “Kom!”

En opdat je niet zou denken, dat Hij het alleen maar tot de volwassen mensen zegt, zei Hij: “Laat de kleine kinderen tot Mij komen.” Ben jij een klein kind? Dan is het tot jou, dat Hij zegt:”Kom!”

“Als Hij hier zou zijn en als ik Hem kon zien, dan zou ik graag komen.” Hij is hier, even werkelijk en echt als jij dat bent. Stel je voor dat je moeder en jij in een donkere kamer waren en zij zei: “Kom bij me!”, dan zou jij niet blijven wachten en zeggen: “Ik zou wel komen, als ik u maar kon zien.” Je zou zeggen: “Ik kom eraan, moeder!” en je zou gauw op de tast door de kamer gaan en veilig naast haar gaan zitten. Het zou niets uitmaken, als je haar niet zag.

Jezus roept je nu, deze avond. Hij is hier, in deze kamer. Nu, wil je niet zeggen: “Ik kom eraan, Here Jezus!” en Hem vragen Zijn hand uit te strekken en jou te helpen om te komen en jou heel dicht naar Zich toe te trekken?

Ja, naar Hemzelf, de gezegende, geliefde Here Jezus, Die jou liefhad en Zich voor jou heeft overgegeven, die zo geduldig op jou heeft gewacht, die jou roept, omdat Hij wil, dat jij komt en Zijn eigen kleine lam wordt en in Zijn armen wordt genomen en gezegend. Wil je Hem nog langer laten wachten? Wil je niet “komen”?

“Wil je niet tot Hem komen om leven?
  Waarom wil je sterven, o waarom?
Hij gaf Zijn leven voor jou, voor jou!
De gift is gratis, het woord is waar!
Wil je niet komen? O, waarom wil je sterven?”