Selecteer een pagina

Ondersteuning 

>>PDF<<

“Ondersteunt Gij mij, en ik zal veilig zijn.” Psalm 119:117 (King James Version)

Het pad is niet gemakkelijk. Er zijn ruwe stenen, waar we gemakkelijk over kunnen struikelen, als we niet erg voorzichtig lopen. Er zijn plaatsen die geheel vlak lijken, maar ze zijn gevaarlijker dan de ruwe plaatsen, omdat ze glibberig zijn. Er zijn kleine kuilen, verborgen onder bloemen, waardoor we gemakkelijk kunnen struikelen en zo kunnen we lelijk vallen. Er zijn modderige sloten waar we gemakkelijk in kunnen glijden en daardoor erg nat en vies kunnen worden.
Hoe moeten we veilig langs zo’n pad wandelen? We hebben een sterke, vriendelijke hand nodig om ons te ondersteunen en ons altijd vast te houden; een hand, die de onze zo stevig en liefdevol zal vasthouden, dat het zal zijn zoals de oude Schotse vrouw zei: “Niet mijn houvast op Christus, maar Christus’ houvast op mij!” Ja, de liefdevolle hand van Christus is “in staat je voor struikelen te behoeden”;  alleen “laat je hand rusten in de hand van Jezus” en “dan zul je veilig op jouw weg wandelen en jouw voet zal niet struikelen”.
Maar bederf het klokkenspel van deze morgenklokken niet door maar de helft van de melodie te spelen! Zeg niet: “Ondersteunt Gij mij” en stop daar niet, of voeg er niet aan toe: “’t Maakt niet uit, ik zal toch struikelen en vallen!” Maak de melodie af met de muziek van God Zelf, de blijde woorden van geloof, die Hij in jouw mond legt: “Ondersteunt Gij mij en ik zal veilig zijn!” Dat zul je ook zijn, als je Hem niet wantrouwt, als je Hem maar vertrouwt om te doen wat jij vraagt en je Hem jou laat ondersteunen.
Het zou moeilijk zijn een gebed in de bijbel te vinden zonder een belofte, die erbij past. Zo zegt David: “Ondersteun mij naar Uw woord.”
Wat heeft Hij hierover gezegd? Meer dan er ruimte voor is op deze bladzij. “Ik, de Here uw God zal uw rechterhand vasthouden.” “Ja, Ik zal u ondersteunen.” “Hij zal niet toelaten dat uw voet wankelt.” “Wanneer gij loopt, zult gij niet struikelen.” “Ja, hij zal ondersteund worden.” “Hij zal uw voet voor struikelen behoeden.” “Hij zal de voet van Zijn heiligen bewaren.” Zeven beloften in antwoord op jouw ene kleine gebed!

“Ik, de Here, ben met jou
Wees niet bevreesd!
Ik zal helpen en kracht geven
Verlies de moed niet!
Ja, Ik zal je ondersteunen
Met Mijn eigen rechterhand.
Jij bent geroepen en gekozen
om voor Mijn aangezicht te staan.”