Selecteer een pagina

“Dezelfde Jezus” 

>>PDF<<

“Dezelfde Jezus.” – Handelingen 1:11 (King James Version)

“Jezus Christus, is gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid.” Ja, Dezelfde voor jou vanavond als Die Hij was voor de discipelen die naar de hemel staarden, toen Hij, nadat Hij Zijn handen had opgeheven en hen gezegend had, opsteeg naar de open poorten van de hemel.
Precies Dezelfde voor jou vanavond als Die Hij was voor de kleine kinderen, toen Hij ze in Zijn armen nam en hen zegende. Geen enkel verschil! Precies even vriendelijk, precies even liefdevol, precies even bereid om ook jou op te tillen, en jou te zegenen en jou altijd “veilig in Jezus’ armen” te houden.
Precies Dezelfde voor jou vanavond als Die Hij was toen Hij zo vol liefde zei: “Komt tot Mij, allen die vermoeid en belast zijn en Ik zal je rust geven.” Denk je niet dat je heel veel van Hem gehouden zou hebben als je Hem dat had horen zeggen en dat je meteen naar Hem toegegaan zou zijn, omdat Hij zo goed en vriendelijk was. Wel, Hij is nu “dezelfde Jezus”. Wanneer je gaat liggen, zie dan eens hoeveel lieflijke en genadige woorden en daden jij je van Hem kunt herinneren en zeg bij elk ervan tegen jezelf: “Hij is Dezelfde nu en Dezelfde voor mij!”
Jij bent niet altijd dezelfde voor Hem. Wanneer Hij komt en aan de deur van je hart klopt, ben je soms bereid om open te doen; soms geef je Hem een koud, kort en onverschillig antwoord; soms helemaal geen antwoord. Maar Hij is altijd Dezelfde voor jou; altijd bereid om jou te ontvangen met tedere liefde en vergeving, wanneer je tot Hem komt.
Misschien voel jij je nu niet zo gelukkig als je eens was toen je ervaarde dat Hij heel dichtbij was en erg genadig was, vol vergevende liefde voor jou? Wat is er veranderd? Alleen jouw gevoelens, niet de Here Jezus. Hij is altijd “dezelfde Jezus”; en je mag vanavond en voor altijd daarop rusten.

 “Om dit woord, o Here, prijzen wij U,
Om de onveranderlijke naam van onze Redder,
 Gisteren, vandaag, voor eeuwig,
 Jezus Christus is steeds Dezelfde.”