Selecteer een pagina

Ons grote Voorbeeld

>>PDF<<

“.. ook Christus heeft Zichzelf niet behaagd”.  Romeinen 15:3

Verlang je werkelijk de voetstappen van het Heilige Kind Jezus te volgen? Heb je God gevraagd om jou meer op Hem te laten lijken? Ben je bereid om er vandaag mee te beginnen? Dan is hier een motto voor vandaag: “.. ook Christus heeft Zichzelf niet behaagd”. Wil je het motto nemen en proberen Hem na te volgen? Je zult zeker genoeg gelegenheden krijgen om volgens dit motto te handelen en zo, niet alleen aan anderen, maar aan jouw geliefde Heiland Zelf te bewijzen, dat je meent wat je zegt en meent wat je bidt.
Misschien lijkt het jou een nogal trieste “morgenklok”, een doodsklok in plaats van een carillon! Maar als je werkelijk verlangt om als Christus te zijn, zul je spoedig merken dat de muziek ervan zo mooi is als het maar kan en dat het rustige geklingel ervan steeds weer opnieuw tot jou zal komen met een wonderlijke lieflijkheid en kracht, die jou over allerlei moeilijkheden heen zal helpen en jou zal bewaren voor allerlei zonden en verdriet.
Je kunt niet zeggen, hoe gelukkig een klein meisje zich kan voelen, dat blij iets, wat ze graag voor zichzelf zou willen hebben, aan een ander heeft gegeven om Jezus’ wil, totdat je het eerlijk hebt geprobeerd. Ook kun je niet zeggen hoe gelukkig een jongen kan zijn wanneer hij uit zijn eigen vrije wil en door Gods genade ervoor gekozen heeft datgene te doen, waarvan zijn geweten hem vertelt, dat het de Here Jezus zou behagen, in plaats van iets te doen wat hemzelf zou behagen.
Als je het nog nooit geprobeerd hebt, begin dan vandaag en je zult merken dat dit werkelijk een nieuw geluk is.
Ach, wat zou er van ons terechtgekomen zijn, als Christus alleen maar “Zichzelf behaagd” had en in Zijn eigen schitterende huis gebleven was in plaats van neer te dalen om ons te redden! Denk daaraan, wanneer je verzocht wordt jezelf te behagen in plaats van Hem te behagen; de herinnering aan het feit, dat Hij Zichzelf niet behaagde omdat Hij jou zo liefhad, zal jou helpen om te proberen Hem te behagen en om anderen te behagen ter wille van Hem.

“Als je gewassen bent in Jezus’ bloed;              
Draag dan ook Zijn gelijkenis!                     
En terwijl je voortjaagt,                    
Vraag: ‘Wat zou Jezus doen?’

Geef met een volle, vrijmoedige hand                    
God geeft jou overvloedig!              
En houd elke egoïstische gedachte in bedwang                  
Met: ‘Wat zou Jezus doen?’”