Selecteer een pagina

De kinderjaren van Christus

>>PDF<<

“Uw heilig Kind Jezus.” Handelingen 4:30. (King James Version)

Als ik vroeg: “Hoe oud ben je?”, zou je een nauwkeurig antwoord geven. “Acht en een half jaar.” “Net tien geworden.” “Volgende maand elf”. Nu, je hebt wel eens gedacht aan Gods “heilige Kind Jezus” als kleine baby en toen Hij, twaalf  jaar oud, in de tempel was, maar heb je wel eens aan Hem gedacht, dat Hij precies jouw leeftijd had? Dat Hij eens net zo oud was als jij vandaag bent? Hij weet wat het betekent om acht jaar oud te zijn, of negen, of tien, of hoe oud je ook maar bent. Gods Woord heeft ons alleen dit ene ding verteld over die jaren, namelijk, dat Hij een heilig Kind was.
Wat is “heilig”? Het is alles wat volkomen mooi, goed en vol liefde is zonder dat er iets is, dat het vergalt. Dit is precies hoe Hij was, toen hij jouw leeftijd had. Hij was teder en moedig, zorgzaam en niet egoïstisch, edel en oprecht, gehoorzaam en liefdevol, vriendelijk en vergevend, – alles waar je aan kunt denken dat je ooit in iemand anders bewonderde of liefhad, werd allemaal samen in Hem gevonden en dit niet alleen aan de buitenkant, maar ook van binnen, want Hij was “heilig”.
Waarom leefde Hij al deze heilige kinderjaren op aarde, in plaats van in de hemel te blijven tot de tijd was gekomen om voor jou te sterven? Eén reden was, dat Hij jou een prachtig voorbeeld zou nalaten, opdat je zou wensen als Hem te zijn en de Heilige Geest zou vragen om jou te maken zoals Hem. Maar de andere reden was nog meer vol genade en heerlijker: het was, “opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in Hem”. Dat is, dat al deze goedheid en heiligheid jou zou worden toegerekend, omdat jij daar zelf niets van had en dat God naar jou zou glimlachen ter wille van Hem, net alsof jij volmaakt gehoorzaam en oprecht, niet egoïstisch en goed was geweest, en jou de beloning van Jezus Christus zou geven, die jij helemaal nooit verdiende, maar die Hij voor jou verdiende.
Hij nam jouw zonden en geeft jou Zijn gerechtigheid; Hij nam jouw straf en geeft jou Zijn beloning; het wordt gewoon omgeruild, als jij de ruil maar wilt accepteren!

“Ik ben blij, dat mijn gezegende Heiland
Eens een kind was zoals ik,
om te laten zien hoe rein en heilig
Zijn kleinen zouden kunnen zijn.
En als ik probeer Zijn voetstappen
hier beneden te volgen,
zal Hij mij nooit vergeten
omdat Hij mij zo liefheeft.”