Selecteer een pagina

Vrede door het bloed

>>PDF<<

“Vrede door het bloed van Zijn kruis.” – Colossenzen 1:20

Als jij ondeugend en ongehoorzaam was geweest aan je lieve moeder, dan zou je ervaren dat er iets was tussen jou en haar, als een kleine muur, opgebouwd tussen jullie beide. Zelfs al wist je, dat zij van jou hield en dat ze door ging met vriendelijke dingen voor jou te doen zoals gewoonlijk, zou je toch niet gelukkig met haar zijn; je zou bij haar uit de buurt blijven en het zou een verdrietige dag worden, zowel voor haar als voor jou. Want er zou geen fijne, stralende vrede tussen haar en jou zijn en ook geen plezierige en ongestoorde vrede in je eigen hart.

De Here Jezus wist dat het zo ook met ons was, dat er iets was tussen ons en God, in plaats van vrede en dit iets was zonde. Er kon of kan nooit vrede met God zijn, zolang er zonde is, dus kon er natuurlijk nooit echte vrede in ons hart zijn. Wij zouden nooit deze muur van zonden weg kunnen nemen; integendeel, als we aan onszelf overgelaten werden, zouden we door de nieuwe zonden van elke dag die muur alleen maar hoger blijven bouwen. En God heeft gezegd: “zonder bloedstorting is er geen vergeving”,  dat wil zeggen, geen vergeving, geen wegnemen van zonden. Nu, wat heeft Jezus Christus voor ons gedaan? Hij heeft vrede gemaakt door het bloed van Zijn kruis. Hij is het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt; en het was de zonde die de vrede verhinderde.

Kijk naar Zijn kostbaar bloed dat vergoten werd om onze zonden weg te nemen! Zie je het, geloof je het? Dan is er niets tussen jou en God, want die bloedende Hand heeft de muur afgebroken; het bloed heeft vrede gemaakt en je kunt bij je hemelse Vader komen en Zijn liefdevolle vergeving ontvangen en weten dat je vrede hebt met God, door Jezus Christus onze Here.

“Kostbaar bloed dat ons heeft verlost,
Heel de prijs is betaald!
Volkomen vergeving is nu aangeboden,
De vrede is gesloten.

Kostbaar bloed, wiens volledige verzoening
Ons tot God doet naderen!
Kostbaar bloed, ons lied van heerlijkheid,
Lofprijs en eer!

Kostbaar, kostbaar bloed van Jezus
Dat om niet altijd stroomt
O geloof het, ontvang het
Het is voor jou.”