Selecteer een pagina

Gods liefde

>>PDF<<

“Ik heb je liefgehad, zegt de HERE.” – Maleachi 1:2

Is dit niet een fijn kussen om vanavond op te rusten? Maar een kussen heeft geen nut, als je er alleen maar naar kijkt; dat geeft je geen rust. Je moet je hoofd erop neerleggen en dan rust je. Denk dus niet alleen: “Ja, dat is een erg mooie tekst”, maar geloof het en leg je hart er vol rust op neer en zeg: “Ja, Hij heeft mij lief!”

Hoezeer verschillen deze woorden van wat we zouden hebben verwacht!! We zouden hebben verwacht, dat God zei: “Ik zal je liefhebben, als jij Mij zult liefhebben.” Maar nee!  Hij zegt: “Ik heb je liefgehad.” Ja, Hij heeft jou al liefgehad, arm klein kind, met een hart vol onrust, dat graag geliefd wil worden! Hij heeft jou nu lief en Hij zal jou altijd liefhebben.

Maar jij zegt: “Ik wil graag weten, of Hij mij liefheeft!” Wel, Hij vertelt het jou als volgt en wat zou Hij meer kunnen zeggen? Daar staat het: “Ik heb jou liefgehad, zegt de HERE.” Het is WAAR en je hoeft het alleen maar te geloven en er blij om te zijn en Hem te vertellen hoe blij je bent, dat Hij van jou houdt.

Maar jij zegt: “Ja, ik weet dat Hij goede mensen liefheeft, maar ik ben zo ondeugend!” Dan heeft Hij een speciaal woord voor jou: “God echter bewijst Zijn liefde voor ons, doordat Christus, toen wij nog zondaren waren, voor ons is gestorven.” Hij zegt niets over “goede mensen”, maar vertelt jou, dat Hij zoveel van je hield, terwijl jij ondeugend was, dat Hij de Here Jezus, Zijn eigen heel erg geliefde Zoon, heeft gezonden om voor jou te sterven. Kon Hij nog meer doen dan dat?

Hij zegt in hetzelfde vers (Maleachi 1:2): “En dan zegt gij, waarin hebt U ons Uw liefde laten zien?” Waarin? O, hierin! Niet dat jij God hebt liefgehad, maar dat Hij jou heeft liefgehad en Zijn Zoon gezonden heeft om in plaats van jou te lijden.

Wanneer je gaat liggen, bedenk dan hoeveel antwoorden je kunt vinden op die vraag: “Waarin hebt U ons Uw liefde laten zien?” Zie hoeveel bewijzen van Zijn liefde je kunt optellen en ga dan slapen op dit zachte veilige kussen: “Ik heb jou liefgehad, zegt de HERE!”

“Ik ben zo blij dat onze Vader in de hemel
Vertelt van Zijn liefde in het boek, dat Hij heeft gegeven,
Wondervolle dingen zie ik in de bijbel;
 Dit is het mooiste, dat Jezus van mij houdt.

 O, als er maar één lied is, dat ik kan zingen
Wanneer ik de grote Koning in Zijn schoonheid zie;
Dan zal dit mijn lied in de eeuwigheid zijn,
O, wat een wonder, dat Jezus van mij houdt!”