Selecteer een pagina

De grote Belofte 

>>PDF<<

 “En dit is de belofte, die Hij Zelf ons beloofd heeft: het eeuwige leven.” – 1 Johannes 2:25

Zoals de gave van de Heilige Geest in ’t bijzonder “de belofte van de Vader” was, zo lijkt het, dat de gave van het eeuwige leven in ’t bijzonder de belofte van de Here Jezus was. Als je naar het evangelie van Johannes kijkt, zul je zien, dat Hij het niet slechts één of twee keer belooft, maar vijftien keer! Het is dus geen wonder dat Johannes het in zijn brief noemt: “De belofte, die Hij zelf ons beloofd heeft.”
Als jij me wat belooft, ook al zeg je het maar één keer, dan verwacht je van mij dat ik het geloof, nietwaar? En je zou geërgerd en beledigd zijn als ik het niet geloofde. Het zou lijken alsof ik dacht dat je niet de waarheid sprak. Veronderstel, dat ik je niet zei of ik het wel of niet geloofde, maar eenvoudig geen notitie nam van alles wat je zei, zou dat niet even slecht zijn?
Nu, wanneer de Here Jezus Zelf ons een grote belofte heeft gedaan, verwacht Hij dan niet van ons, dat we het geloven? Zeker doet het Hem meer verdriet dan wat ook maar, als wij Zijn vriendelijke woorden niet willen geloven. En het lijkt bijna nog erger, wanneer we er geen enkele notitie van nemen, maar precies zo verder gaan, alsof Hij nooit ook maar iets had beloofd.
Zo zie je, dat het niet alleen maar zo is, dat je deze grote belofte van de Here Jezus mag geloven, maar dat je het behoort te geloven en dat je Zijn liefde onrecht aandoet en Zijn hart verdriet doet, zolang als je het niet gelooft.
Het doet er niet toe, dat je het niet verdient; dat is overduidelijk! Maar Hij heeft het beloofd! Het doet er niet toe dat het “te mooi lijkt om waar te zijn”, want Hij heeft het beloofd! Het doet er niet toe dat je niet zo’n gevoel hebt, alsof je het al gekregen had, – Hij heeft het beloofd!
Vraag Hem alleen om je een geloof te geven zoals dat van Abraham, die “in de volle zekerheid was, dat Hij bij machte was, hetgeen Hij beloofd had, ook te volbrengen”, zodat je blij mag zeggen: “Dit is de belofte die Hij mij beloofd heeft, het eeuwige leven!”

 “Alleen in Jezus wordt er leven gevonden,
Alleen daar wordt het u aangeboden,
Aangeboden zonder prijs of geld,
 ’t Is de vrije gave door God gezonden,
 Neem de redding aan!
Neem het nu aan en wees gelukkig!”