Selecteer een pagina

Wat kan ik doen?

>>PDF<<

“Draagt elkanders lasten en vervul zo de wet van Christus.”  Galaten 6 : 2

Misschien heb je er nooit aan gedacht, dat er iemand bij jou in de buurt lasten had! Als je dan deze wet van Christus wilt vervullen, is het eerste wat je moet doen, uitzoeken wie er lasten heeft en welke ervan je voor hen zou kunnen dragen. Je zult niet lang rond hoeven kijken! Er zijn erg weinig mensen zonder lasten. Kleine ruggen kunnen geen grote lasten dragen, maar soms hebben zij, die grote lasten hebben, ook kleine, en het maakt zo ‘n verschil of één of andere liefdevolle kleine hand er één of twee van zal nemen. Als je moeder een groot zwaar pak droeg, zou het haar dan niet helpen, als je een paar van die kleine uit haar hand nam en die voor haar droeg? Misschien heeft ze moeilijkheden, waar jij helemaal geen weet van hebt en je ziet dat ze er moe en bezorgd uitziet. Ze wordt nog meer vermoeid, omdat een broertje of zusje verzorgd of beziggehouden moet worden. Nu, als jij je eigen spullen aan de kant legt en de kleinen meeneemt en hen rustig bezighoudt, zodat mama niet gestoord hoeft te worden, dan is dat het dragen van één van haar lasten. Het maakt niet uit of het ook echt een kleine last is voor jou; is het dit niet waard, wanneer het de vervulling van de wet van Christus is? Als op een bepaald moment een last, die jij hebt opgepakt, nogal vermoeiend lijkt en je wordt in verleiding gebracht om hem weer te laten vallen, denk dan aan wat de Here Jezus voor jou droeg! Denk eraan hoe Hij de zwaarste last van alles voor jou op Zich nam, toen “Hij Zelf in Zijn eigen lichaam onze zonden op het hout heeft gebracht!” Hij liet die last niet vallen, maar Hij droeg die, totdat Hij eronder stierf. Denk daaraan en dan zal het gemakkelijk zijn om iets ter wille van Hem te dragen.
Nu, sta de hele dag op de uitkijk naar kleine lasten om die voor anderen te dragen. Kijk eens hoeveel je er kunt ontdekken, pak die op en neem die mee! Ga er maar vanuit, dat jij het niet alleen een vrolijker dag voor anderen laat zijn, maar ook voor jezelf!

“Kleine daden van vriendelijkheid,
kleine woorden van liefde,
maken onze aarde een Eden,
zoals de hemel hierboven.”