Selecteer een pagina

Willen en doen 

>>PDF<<

 “Want God is het, Die om Zijn welbehagen, zowel het willen als het werken in u werkt.” – Filippenzen 2:13

Nogal een hard “kussen” vanavond, denk je! Maar het zal veel moeilijke dingen erg gemakkelijk voor je maken.
Heb je het niet moeilijk gevonden om goed te zijn? Moeilijk om een paar ondeugende woorden in te slikken, die je wilde zeggen? Erg moeilijk om het boze gevoel de baas te blijven, zelfs al zei je geen boze woorden? Moeilijk om iets goeds te doen, omdat je het helemaal niet leuk vond om het te doen en helemaal onmogelijk om jezelf ertoe te zetten om het graag te willen doen? Je vroeg God om jou te helpen het te doen en Hij hielp jou inderdaad, maar heb je er ooit aan gedacht om Hem te vragen jou zo te maken dat je het graag doet?
Nu, dit is nou precies wat er bedoeld wordt met “God, Die in jou het willen werkt”. Het betekent dat Hij juist datgene op Zich kan en wil nemen, wat jij niet kunt klaarspelen. Hij kan en wil “jouw wil nemen en het voor jou doen”; Hij kan jou zo maken dat je precies datgene wilt doen wat Hij wil dat je doet; Hij kan maken dat je juist van die dingen houdt, waar Hij van houdt en juist die dingen haat, die Hij haat.
Het is altijd gemakkelijk om te doen wat we graag doen; dus wanneer we onze wil hebben overgegeven aan Hem en Hem hebben gevraagd het voor ons te doen, dan maakt het alles gemakkelijk. Want dan zullen we het willen “doen naar Zijn welbehagen” en we zullen er erg gelukkig in zijn, omdat het proberen om Hem te behagen niet een vechten tegen onze eigen wil zal zijn, wanneer God die heeft genomen en zo voor ons werkt.
Zie je niet wat voor een gelukkige dagen er voor jou liggen als je alleen maar God op Zijn Woord neemt, wat dit betreft? Beproef Hem slechts en je zult het zien! Vertel Hem, dat je hebt gemerkt dat jij je eigen wil zelf niet kunt beheersen en dat je vanaf nu op Hem vertrouwt, niet alleen om het werken in jou te bewerken, maar ook om het willen in jou te bewerken, “naar Zijn welbehagen.”

“Neem mijn wil en maak hem de Uwe;
Hij zal niet langer van mij zijn.

Neem mijn hart, het is Uw eigendom;
Het zal Uw Koninklijke troon zijn.”