Selecteer een pagina

De dood van Christus voor ons

>>PDF<<

“Onze Here Jezus Christus, Die voor ons gestorven is.” – 1 Thessalonicenzen 5: 9-10

Voor ons gestorven? Wie anders deed ooit zoveel voor jou? Wie anders heeft ooit zoveel van jou gehouden? Denk er eens aan, wat het echt betekent, omdat het echt waar is; het is zeker verschrikkelijk ondankbaar, wanneer iemand, voor wie zo iets groots is gedaan, er zelfs niet eens aan denkt.
Jij zou het moeilijk vinden om gestraft te worden voor de fout van iemand anders; maar dit is precies wat jouw geliefde Heiland deed, Hij liet toe Zelf gestraft te worden voor jouw schuld in plaats van jou.
Veronderstel dat één of andere wrede man jou een been ging afhakken, hoe zou je het dan vinden als je broer kwam en zei: “Nee; hak in plaats daarvan de mijne af!” Maar dat zou niet betekenen: sterven voor jou. En “onze Here Jezus Christus stierf” voor jou.
Het was het meeste wat Hij kon doen om Zijn uitnemend grote liefde voor jou te laten zien. Hij was niet verplicht er mee door te gaan; Hij zou elk ogenblik van het kruis kunnen hebben afkomen. De spijkers zouden Hem daar geen ogenblik langer hebben kunnen houden dan Hijzelf verkoos; Zijn liefde en medelijden waren de echte spijkers die Hem vastspijkerden aan het kruis tot aan het einde, totdat Hij kon zeggen: “Het is volbracht”, totdat Hij “stierf voor ons”.
Het was niet alleen omdat Hij Zijn Vader liefhad, dat Hij dit deed, maar omdat Hij ons liefhad, want de tekst gaat verder: “Die voor ons stierf, opdat wij, hetzij wij waken, hetzij wij slapen, tezamen met Hem zouden leven.” Dus hield Hij zoveel van ons, dat Hij wilde dat we samen met Hem zouden leven ; en omdat geen zonde Zijn heilig en mooi huis kan binnenkomen, wist Hij dat onze zonden moesten worden weggenomen voordat wij daar heen konden gaan. Alleen het bloed kon de zonde wegnemen, alleen de dood kon het verzoenen en zo bloedde Hij, opdat wij gewassen zouden worden in Zijn zeer kostbaar bloed; Hij stierf, “opdat wij, hetzij wij waken, hetzij wij slapen, tezamen met Hem zouden leven”.

“Er is een woord dat ik graag zou spreken,
 Jezus stierf!
O, ogen die huilen en harten die breken,
Jezus stierf!
Geen muziek van de trillende snaar
Zou zulke fijne klanken van vervoering kunnen voortbrengen;
Geen muziek van de trillende snaar
O, mocht ik er altijd van houden om te zingen,
Geen muziek van de trillende snaar
Jezus stierf! Jezus stierf!”