Selecteer een pagina

Mijn Koning! 

>>PDF<<

“Handelt dan nu” – 2 Samuël 3:18

David was al lang tevoren de gezalfde koning over Israël, maar het volk erkende hem niet zolang Saul hun koning was. Toen werd Saul na langdurige oorlogen en moeilijkheden gedood. Maar toch was het alleen de stam Juda die David volgde en zeveneneenhalf jaar lang aarzelde Israël. Tenslotte zei Abner tot de oudsten van Israël: “Al lange tijd hebt gij David als koning over u begeerd, handelt dan nu!” En zij deden het.
Nu heeft God lang geleden de Here Jezus gezalfd om onze Koning te zijn, maar is Hij al jouw eigen Koning? Regeert Hij in jouw hart? Ben je ooit tot Hem gekomen en heb je gezegd: “U zult mijn Koning zijn, Here Jezus”?
Misschien heb je, net als de Israëlieten, “reeds lange tijd begeerd dat Hij Koning over jou zou zijn”; je hebt verlangd dat Hij zou komen regeren en al de slechte buien en ondeugende gedachten zou onderwerpen, die je nu soms overmeesteren als sterke opstandelingen. Verlang je daar echt naar? Dan is dat verlangen als een boodschapper, die gestuurd is om de weg voor Hem te bereiden; maar verlangen is niet genoeg – “Handelt dan nu!” Nu, deze avond, voordat je gaat slapen, vertel aan de lieve Heiland, Die wacht om te komen en om Zijn Koninkrijk van vrede en vreugde in jouw hart op te richten, opdat Hij nu jouw Koning zal zijn! Erken Hem meteen als jouw Koning; zeg vol eerbied en liefde tot Hem en met je hele hart: “Jezus, mijn Koning!”
Wanneer satan dan probeert terug te komen op zijn oude troon in jouw hart, vertel hem dan dat die nooit meer van hem kan zijn, want jij hebt die helemaal aan jouw Koning Jezus gegeven, dat Hij daar nu altijd moet regeren; en dat Hij het nooit op zal geven, maar voor jou zal strijden en al de opstandelingen zal onderwerpen.
Zeg niet: “O ja, dat zou ik heel graag willen!”, om dan te gaan slapen zoals gewoonlijk; maar “handelt dan nu!” en ga dan liggen met de gelukkige gedachte: “Mijn Koning!”

 “Regeer over mij Here Jezus!
  O, maak mijn hart tot Uw troon!
  Het zal van U zijn, lieve Heiland,
  Het zal alleen van U zijn.

  O kom en regeer, Here Jezus;
  Heers over alle dingen!
  En houdt mij altijd getrouw
  En trouw aan U, mijn Koning.”