Selecteer een pagina

Vreugden voor eeuwig

>>PDF<<

“In Uw rechterhand zijn vreugden voor eeuwig.” – Psalm 16:11 (King James Version)

Je hebt nooit een vreugde gehad die maar bleef voortduren. Je kijkt uit naar iets heel erg leuks, het is zover en dan is het al heel gauw voorbij en je kunt er alleen maar op terug zien. Aan de langste en fijnste dag, die je ooit meemaakte, kwam een eind; je moest naar bed en wist dat het voorbij was.
Hoe anders zijn de vreugden in Gods rechterhand! Zij zijn voor eeuwig en je kunt het einde niet bereiken, of het einde zien van “eeuwig”, want er is geen einde aan.
En je ziet dat het niet slechts één vreugde is, maar “vreugden”, ze zijn even veelvuldig als oneindig. Ben je niet benieuwd naar wat zij zullen zijn? We kunnen zelfs niet gissen naar de meeste van hen; als we nadenken en ons de meest blijde en beste van wat mogelijk is, voorstellen, dan zullen we toch nog merken, dat, wanneer we de hemel bereiken, Gods vreugden voor ons heel veel groter en beter zijn dan we nu denken.
We kunnen er een paar dingen van zeggen. Het zullen heilige vreugden zijn, nooit vermengd met enige zonde. Het zullen volmaakte vreugden zijn, zonder iets, wat dan ook maar, dat deze vreugden bederft. Het zullen eeuwige vreugden zijn, want de tekst van vanavond zegt dat. Het zullen overvloedige vreugden zijn, zoveel als we ons mogelijkerwijs maar kunnen wensen, want David zegt in Psalm 36:9 (King James Version): “Zij zullen zich overvloedig verzadigen met het vette van Uw huis, Gij zult hen laten drinken van de rivier van Uw vreugden.” Het zullen altijd helder stromende vreugden zijn, want ze zijn een rivier, niet een kleine plas. Het zullen vreugden zijn, door God Zelf aan ons gegeven, want er wordt niet gezegd: “Zij zullen drinken”, maar “U zult hen laten drinken van de rivier van Uw vreugden.”
En dit alles “heeft God klaargemaakt” voor jou. Is Hij niet goed en vriendelijk?

“De stemmen van de engelen zingen lieflijk,
Echo’s weergalmen door het blauwe gewelf,
Brengen het nieuws van wonderbaarlijke blijdschap,
Hoera, dit is eindelijk de hemel!

Geen traan valt er ooit,
Geen vreugde wordt ooit verzadigd,
Lied na lied weerklinkt er voor eeuwig,
Hoera, dit is eindelijk de hemel!”