Selecteer een pagina

W. Busch

illustratie

1897 – 1966

JEUGD: Wilhelm Busch werd geboren op 27 maart 1897 in Elberfeld-Wuppertal. Zijn vader was predikant. Wilhelm bracht zijn jeugd door in Frankfurt (am Main).

 

BEKERING: Tijdens de Eerste Wereldoorlog was Wilhelm Busch luitenant aan het westelijke front. Temidden van al de ellende in de loopgraven kwam hij tot persoonlijk geloof in Jezus Christus. Het veranderde zijn leven volkomen. Na de oorlog studeerde hij theologie in Tübingen en werd hij predikant, eerst in Bielefeld en daarna in Essen. In 1931 werd hij er jeugdpredikant.

 

WERK: Wilhelm Busch was een echte evangelist, die elke gelegenheid aangreep om te evangeliseren. Door wat er met hemzelf was gebeurd, kon hij zijn mond niet meer houden. Zijn leven was Jezus en Die gekruisigd en opgestaan. Hij had een levende relatie met Jezus en daarom kon hij niet zwijgend toekijken, wanneer hij de grote nood zag van mensen zonder Jezus als hun persoonlijke Redder. Tijdens de Hitler-tijd werd hij één van de leiders van de “Bekennende Kirche”. Diverse keren heeft hij toen voor zijn geloof in de gevangenis gezeten. Na de oorlog maakte hij reizen om het evangelie uit te dragen. Hij ging o.a. naar de V.S. Ook publiceerde hij tal van boeken. Hij was redacteur van het tijdschrift “Licht und Leben”.
Busch overleed in 1966. Men heeft geluidsopnames van een aantal toespraken op schrift gebracht en uitgegeven. Van het boek “Jesu, unser Schicksal” waren in Duitsland eind jaren tachtig ruim 1 miljoen exemplaren verkocht. Het werd vertaald in heel veel talen, o.a. het Nederlands. Een hoofdstuk uit het Nederlandse boek treft u aan op deze site. Het boek werd in het Nederlands herdrukt met als titel: “Jezus, onze bestemming.”

 

GOD, JAWEL, MAAR WAAROM JEZUS?

 

Dit is hoofdstuk 1 uit het boek “Jezus, onze bestemming” uitgegeven door Gideon Hoornaar. Twee eerdere drukken van dit boek hadden de titel “Zeventien toespraken”. Om te bekijken, klik hier

 

HET GELOOF GROEIT.
Raadgevingen voor beginners in het geloof.

 

Een brochure voor jonge gelovigen. Om te bekijken, klik hier.

 

KORTE VERHALEN.

 

Van tijd tot tijd hebben we hier een vertaling geplaatst van één van de “Kleine Erzählungen” van Wilhelm Busch. Uitgeverij Gütersloher Verlagshaus in Gütersloh, Duitsland, gaf ons hiervoor toestemming.

 

1. D’r zit geen liefde in.

 

2. De hang-kansel.

 

3. Geestelijk arm.

 

4. Slechts een streepje.

 

5. Te laat.

 

6. Waar haalde Kaïn zijn vrouw vandaan?

 

7. Geloofszekerheid en autoriteitsgeloof – of –
de apostologische geloofsbelijdenis op het fabrieksterrein.

 

8. Een verloren evenbeeld.

 

9. Demonen in de oudejaarsnacht.

 

10. “Aan de priesters en de mussen”.

 

11. Kleine boodschappers van God.

 

12. “Weg met deze god!”

 

13. “Niemand zal het op u toeleggen”.

 

14. “. . . en ik voelde me zo goed!”

 

15. “. . . alsof er duizend duivels aan mijn jas waren gaan hangen”.

 

16. Lucas 15 in het tentenkamp.

 

17. “Met Golgotha kan ik niets beginnen”.

 

18. De ontwortelden.

 

19. “Ik kan niet meer”.

 

20. Tussen dood en leven.

 

21. Ik doe recht.

 

22. Moeder.

 

23. Nieuw jaar – nieuw leven.

 

24. “- Gelijk zich een vader ontfermt over zijn kinderen . . “.

 

25. De strijd van een goddeloze.

 

26. Hij wilde niet, maar hij moest.

 

27. Debora in de schuilkelder.

 

28. De gebarsten klok.

 

29. De kracht van de Bijbel.

 

30. Alleen maar een droom.