Selecteer een pagina

Demonen in de oudejaarsnacht

>>PDF<<

Het is 23.45 uur.
Twee demonen…
Stop, dat moet ik even verklaren. De bijbel zegt dat er demonen bestaan, “boze geesten onder de hemel”. Zij zegt ons niet veel over hen. Daarom mag ik mijn fantasie wel een keer de vrije loop laten.

Nu dan, twee demonen ontmoeten elkaar op straat in een grote stad. Niemand ziet hen. Geïnteresseerd observeren de twee de ingang van een groot, chique restaurant, waar het een komen en gaan is.
Opeens krimpen ze ineen van schrik. Ergens knalt er een vuurpijl de lucht in. En meteen daarna gooit een jongeman lachend een pakje knetterende voetzoekers op straat.
“Zijn we dan in China”, vraagt de ene demon geschrokken. “Daar hebben ze in de nieuwjaarsnacht toch altijd een verschrikkelijk vuurwerkkabaal gemaakt”.
“Ja, dat doen de Chinezen om ons te verjagen. Hahaha…! Alsof men ons met vuurwerk zou kunnen verjagen!”
“Dan zou er wel sterker geschut moeten komen”, voegt de ander er aan toe. “Ons verjaagt slechts één enkel iets: de Naam… de Naam – die ik niet kan uitspreken.
Maar waarom willen deze West-Europese mensen ons verjagen? Zij geloven immers niet eens, dat wij bestaan. Waarom, in vredesnaam, maken die dwazen zo’n vuurwerk?”
Op dit ogenblik beginnen de klokken van de nabijgelegen kerk te luiden en roepen op tot de nachtelijke kerkdienst. Voor de kerk heeft zich een koor met trompetten opgesteld. En in het klokgelui mengen zich dan de klanken van de koorzang:

“Wilt heden nu treden
voor God, de Here….”

Zwijgend horen de demonen toe. Dan zegt de ene zuchtend: “Voor deze mensen is er daadwerkelijk verlossing. Voor ons niet. Wij kunnen de Naam niet uitspreken, waarvan in de bijbel wordt gezegd: ‘Wie deze Naam aanroept, zal behouden worden’. Voor deze mensen is er daadwerkelijk verlossing.”
“Haha!”, lacht de andere. “En deze dwazen hebben er maling aan. Zij behoren ons nog toe. En de oudejaarsnacht is precies geschikt om hen van deze verlossing af te leiden en opnieuw in onze macht te brengen. Vooruit, schiet op, aan het werk! Je weet wat ieder van ons te doen staat. Jij stookt de seksualiteit op. En ik zorg voor de drankzucht. Ze zullen naar onze pijpen dansen. En in eeuwigheid ongeredden blijven…”
Op dit ogenblik slaat de kerkklok in de toren 12 uur. Een oorverdovend lawaai, het knallen en spetteren van duizenden stuks vuurwerk barst in de hele stad los. Geroep en geschreeuw van dronken lui…
“Dat is een rijke buit voor ons!”, roept één van de demonen. “Schiet op, aan het werk!”
Daar klinkt uit de kerk de koorzang:

“Jezus moet de leus zijn,
nu een nieuw jaar is aangebroken,
Jezus’ Naam moet alleen…”

Huiverend en geschrokken vliegen de beide demonen door de deur het restaurant binnen. Gerinkel van glazen en geschreeuw begroeten hen. Hier zijn ze veilig voor de Naam, Die redt.

Bron: Unter Menschen, Wilhelm Busch Uitgeverij Gütersloher Verlagshaus, Gütersloh, Duitsland.
© Copyright vertaling 2018 Stichting Exodusgemeente.