Selecteer een pagina

James Hudson Taylor

illustratie

  1832 – 1905

Hudson Taylor wilde God met zijn gehele wezen dienen. God gaf hem een grote bewogenheid voor China. Op eenentwintigjarige leeftijd vertrok hij naar Shanghai. Na enige jaren brak hij, vanwege hun koers, met de Londense zendingsvereniging, waardoor hij was uitgezonden. In 1865 richtte hij in geloof de China Inland Mission op.
Hudson Taylor had een levend geloof in de Almachtige. Hij geloofde dat God meende wat Hij zei in Zijn Woord en hij kwam niet beschaamd uit. Hudson Taylor bad een aantal keren om veel zendelingen en God verhoorde zijn gebeden. Ook wat betreft de financiën vertrouwde hij helemaal op God. Hij diende God met zijn gehele hart. Zijn lievelingslied was “Rusten in Jezus”. En dit deed hij.
In zijn rondzendbrieven en in het tijdschrift “China’s Miljoenen” schreef Hudson Taylor bemoedigingen voor medewerkers. We zijn van plan om regelmatig enkele van deze korte overdenkingen op deze site te plaatsen.

BEMOEDIGINGEN VOOR MEDEWERKERS.

1.   Gezegende voorspoed I

2.   Gezegende voorspoed II

3.   Gezegende voorspoed III

4.   Gezegende voorspoed IV

5.   Gezegende voorspoed V

6.   Gezegende tegenspoed I

7.   Gezegende tegenspoed II

8.   Gezegende tegenspoed III

9.  “Komen” en “gaan”

10.  Het geschreven Woord

11.  Vasthouden aan Gods trouw

12.  Hebt geloof in God

13.  Zelfverloochening tegenover zelfverzekerdheid

14. In Christus blijven

15.  Gods garanties

16.  Gelijkvormig gemaakt aan Zijn broeders

17.  Een volledig vertrouwen

18.  Overeenkomstig Zijn dienst

19.  God alleen

20.  De Here God Almachtig regeert

21.  De weg tot kracht

22.  Hoe in Christus te blijven?

23.  Elk dal worde verhoogd

24.  Hij, Die regeert