Selecteer een pagina

Gezegende tegenspoed I   

>>PDF<<        

 “De Here heeft gegeven, de Here heeft genomen,
de naam des Heren zij geprezen” (Job 1:21).

Al Gods handelingen zijn vol zegen. Hij is goed, en doet goed, alleen maar goed, en voortdurend. De gelovige, die de Here als zijn Redder heeft aangenomen, kan met zekerheid de woorden van de Psalmist zeggen: “Zeker, goedheid en genade zullen mij volgen al de dagen van mijn leven.” Vandaar dat wij er zeker van mogen zijn dat dagen van tegenspoed, evenzeer als dagen van voorspoed, vol zegen zijn. De gelovige hoeft niet te wachten, totdat hij de reden ziet van Gods beproevend handelen met hem, voordat hij tevreden is; hij weet dat alle dingen meewerken ten goede voor hen die God liefhebben.
De geschiedenis van Job is vol onderricht en behoort ons veel lessen te leren, die van groot belang en nut zijn. Het voorhangsel van de ongeziene wereld is weggenomen, en wij leren veel over de macht van onze grote tegenstander, maar ook van zijn machteloosheid, los van de toestemming van God, onze Vader.
Satan zal heel vaak de gelovigen in tijden van verdriet en beproeving kwellen door hen ertoe te brengen te denken dat God boos is op hen. Maar onze hemelse Vader verheugt Zich erin een betrouwbaar kind te zien, dat in beproevingen stand houdt. Neem het geval van Abraham. God vertrouwde hem zo, dat Hij niet bang was Zijn dienstknecht op te roepen zijn zeer geliefde zoon te offeren. En in het geval van Job was het niet satan die God uitdaagde omtrent Job, maar God Die de aartsvijand uitdaagde enig gebrek te vinden in zijn karakter. In beide gevallen overwon de genade en in beide gevallen werden geduld en trouw beloond.
Het antwoord van satan is opmerkelijk. Hij had Gods dienstknecht bekeken en wist klaarblijkelijk alles over hem. De aartsvijand had al zijn eigen inspanningen om Gods geliefde dienstknecht te kwellen en op een dwaalweg te brengen ineffectief bevonden. Hij had een heg gevonden rondom hem, en rondom zijn dienstknechten, en rondom zijn huis, en rondom alles wat hij had aan alle kanten. Hoe gezegend is het om zo beschermd te wonen.
Valt er niet vandaag de dag een soortgelijke geestelijke zegen te genieten? Dank God, die is er. Elke gelovige mag even veilig bewaard worden en even volledig gezegend.