Selecteer een pagina

Gods garanties

>>PDF<<

“Zoekt eerst Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid;
en dit alles zal u bovendien geschonken worden” (Mattheüs 6:33). 

Wij kwamen tot het besluit te vragen om de medewerking van medegelovigen – zonder rekening te houden met hun denominatie – die volledig geloofden in de inspiratie van Gods Woord, en bereid waren hun geloof te testen door naar het binnenland van China te gaan met alleen maar de garanties die zij bij zich droegen binnen het kaft van hun zakbijbel. God had gezegd: “Zoekt eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen (voedsel en kleding) zullen u bovendien geschonken worden.” Als iemand niet geloofde dat God de waarheid sprak, dan zou het beter voor hem zijn niet naar China te gaan om het geloof bekend te maken. Als hij het wel geloofde, zou de belofte zeker voldoende zijn.
Nogmaals, “geen goeds zal Hij hen onthouden, die in oprechtheid wandelen.” Als iemand niet van plan was in oprechtheid te wandelen, kon hij maar beter thuis blijven; als hij wel van plan was in oprechtheid te wandelen, dan had hij alles wat hij nodig had in de vorm van een garantiefonds. God bezit al het goud en zilver van de wereld, en het vee op duizend heuvels. We hoeven geen vegetariër te zijn.
Verkeerd belegd geld en geld gegeven uit onzuivere motieven moeten beide enorm worden gevreesd. We kunnen het ons veroorloven zo weinig te hebben als de Here verkiest te geven; maar wij kunnen het ons niet veroorloven ongewijd geld te hebben, of geld te hebben, dat op een verkeerde plaats is belegd. Het is veel beter helemaal geen geld te hebben, zelfs om voedsel mee te kopen, want er zijn raven in China die de Here opnieuw zou kunnen sturen met brood en vlees. De Here is altijd getrouw; Hij beproeft het geloof van Zijn volk, of eerder, hun trouw. Mensen zeggen: “Here, vermeerder ons geloof.” Bestrafte de Here Zijn discipelen niet voor dat gebed? Hij zei: “Jullie hebben geen groot geloof nodig, maar geloof in een grote God. Als jullie geloof klein zou zijn als een mosterdzaadje, dan was het voldoende om deze berg te verplaatsen!” We hebben een geloof nodig dat rust op een groot God, en dat van Hem verwacht Zijn woord te houden en precies te doen wat Hij heeft beloofd.