Selecteer een pagina

Elk dal worde verhoogd   

>>PDF<<

Elk dal worde verhoogd en elke berg en heuvel geslecht (Jesaja 40:4).

Deze woorden, die van toepassing zijn op Johannes de Doper, wiens werk een voorbereiding was voor de eerste komst van Christus, zijn niet minder van toepassing op onszelf. Het was in die dagen geen gemakkelijke taak “om de weg des Heren te bereiden”. En ernstige moeilijkheden en grote obstakels doen zich ook vandaag vaak voor. Het is heel belangrijk dat we deze vanuit het juiste standpunt bezien. Hoe zeer was de indruk bij Kaleb en Jozua van wat zij zagen in het Beloofde land anders dan de indruk in de gedachten van de tien andere spionnen. Terwijl de tien de moeilijkheden vergeleken met de zwakte van Israël, vergeleken de twee die met de macht van Israëls God, en verzekerden dapper: “Wij zijn heel goed in staat te overwinnen . . . . . ze zijn brood voor ons.” Elke moeilijkheid, overwonnen door het geloof, is brood.
Als God dan in Zijn voorzienigheid beveelt, dat ons werk zal leiden tot dalen van moeilijkheden, die we niet kunnen overbruggen, tot bergachtige obstakels, waarvoor we geen middelen hebben om die te beklimmen, tot kromme paden, die de verenigde ijver en energie van de gemeente niet recht kunnen krijgen, tot ruwe plaatsen, die geen menselijke macht vlak kan maken, zullen we dan niet ontmoedigd worden? Zullen we Zijn heilige naam niet loven en prijzen voor een duidelijk podium, waarop Zijn heilige arm, die altijd aan het werk is, ontbloot kan worden – waarop alle vlees, en niet alleen de verlichte gelovigen, de openbaring van de heerlijkheid des Heren moet zien?
Zijn er niet velen van ons die zich pijnlijk bewust zijn van de diepe dalen van gebreken, die we niet weten op te vullen? Gebrek aan kracht, of aan moed, of aan geloof? En zijn er geen bergen en heuvels die we niet kunnen slechten? Is er een slecht humeur, of een onstuimig karakter dat we vergeefs getracht hebben binnen de perken te houden? Het hart wordt verheven met triomf, de lippen worden vervuld met lofprijs als we in dit licht de machtige moeilijkheden beschouwen die overwonnen moeten worden – een hele legerschare aan moeilijkheden die anders de Christelijke zendeling zouden overweldigen, dienen nu slechts om zijn vreugde te verdiepen en zijn zekerheid op de uiteindelijke overwinning te doen toenemen.