Selecteer een pagina

God alleen

>>PDF<<

 Waarlijk mijn ziel, keer u stil tot God, want van Hem is mijn verwachting.
Waarlijk, Hij is mijn Rots en mijn Heil: mijn Burcht, ik zal niet wankelen.
(Psalm 62 : 6, 7) 

Voor de meeste kinderen van God komen er tijden van plotseling ontwaken, wanneer één of andere onverwachte beproeving, een ziekte of een sterfgeval, ons met schrikeffect heeft laten zien, hoe onze ziel, misschien heel onbewust, niet slechts op God wachtte, maar steunde op een instrument of op omstandigheden. Onze verwachting was gericht op onze eigen inspanning, of op één of andere gekozen leider. En aangezien het niet geheel van “Hem” was, worden wij aan het wankelen gebracht, misschien bijna vermorzeld. In de beproeving is het onze eerste opwelling om ons tot mensen te wenden, maar de hulp van mensen kan nutteloos zijn – en misschien kunnen we zelfs niet rekenen op hun sympathie. Wij hebben alleen God om naartoe te gaan en zo worden we gedreven om op Hem terug te vallen. Maar zeker, zeker, behoort Hij niet onze laatste hulpbron te zijn; eerder de eerste, tot Wie wij ons wenden in onze moeilijkheden, of die nu groot of klein zijn
Helaas, als het echte geheim aan het licht kwam, hoe vaak zou men dan ontdekken, dat Gods kracht werd tegengehouden, omdat Hij Zijn eer niet aan een ander wilde geven? De kracht van de mens, wat stelt het voor? Wij worstelen niet tegen vlees en bloed; hoe kan dan een arm van vlees overwinnen? Oh, laten Christenwerkers op hun hoede zijn, opdat er niet in enige mate op Gods goede gaven wordt vertrouwd in plaats van op Hem Zelf! “Wanneer ik zwak ben, dan ben ik machtig”, zei de grote apostel, maar hoe onpopulair is in ons midden zijn reden tot roemen: “Zeer gaarne zal ik dus in zwakheden nog meer roemen, opdat de kracht van Christus over mij kome. Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, smaadheden, noden vervolgingen, benauwenissen ter wille van Christus.” Opdat de macht van Christus op ons zal rusten, is geen prijs te hoog. We hebben slechts één Rots, één Redding, één Verdediging en juist in de mate, waar hier iets anders voor in de plaats wordt gezet, zal er zwakte, mislukking en zonde zijn. Macht bij God zal de enige maat zijn van macht bij mensen.