Selecteer een pagina

Gezegende voorspoed III

>>PDF<<

“Zijn vreugde is in de wet van de HERE; en Zijn wet overdenkt hij dag en nacht”
(Psalm 1:2).

We hebben de dingen opgemerkt die worden vermeden door de echt gezegende man. Nu moeten we stilstaan bij het speciale kenmerk van de man van God, een kenmerk dat tegelijk zijn bron van kracht en schild tot bescherming is. De onwedergeboren mensen kunnen zich niet verheugen in de wet van de Here. Zij bewonderen misschien de Bijbel en prijzen haar misschien luid – want het is het meest wonderlijke boek ter wereld. Maar wanneer zij bekeerd worden, ontdekken zij dat zij een nieuwe Bijbel hebben gekregen.
Het is niet moeilijk te ontdekken, waarin een man zich verheugt. “Uit de overvloed van het hart spreekt de mond.” De moeder is blij, wanneer zij over haar baby spreekt; de politicus houdt ervan om over de politiek te praten, de wetenschapper over zijn favoriete wetenschap en de atleet over zijn sport. Op dezelfde manier openbaart de vurige, gelukkige Christen zijn vreugde in het Woord van God. Natuurlijk en spontaan zal hij er vaak over spreken.
De woorden, “de wet van de Here”, waaronder wij verstaan dat het hele Woord van God wordt bedoeld, zijn veelbetekenend. Zij duiden aan dat de Bijbel bedoeld is ons te leren wat God wil dat wij doen: dat wij niet alleen maar naar de beloften moeten zoeken, en proberen alles van God te krijgen wat we kunnen. Er is opgetekend van Ezra, dat hij zijn hart voorbereidde om de wet van de Here te zoeken, opdat hij die dan zou doen en in Israël de geboden en oordelen zou onderwijzen. Het resultaat was dat de hand van God ten goede op hem was.
Maar niet alleen zal de Bijbel de wet van de Here voor hem worden wat betreft het onderwijzen en illustreren wat God wil dat hij is en doet, maar nog meer wat betreft het openbaren van Wie God Zelf is en wat Hij doet. De man van God zal er ook van houden God na te speuren in het Woord als de grote Werker, en zich verheugen in het voorrecht een medewerker te zijn van Hem. Hijzelf en duizend van zijn medewerkers zullen misschien sterven, maar deze gedachte zal zijn inspanningen niet verlammen, want hij weet dat hetgeen in God gedaan werd, blijven zal, en alles wat onvolledig is zal de Grote Werker volledig maken.