Selecteer een pagina

Hoe in Christus te blijven? 

>>PDF<<

 Ik ben de Wijnstok, gij zijt de ranken. Wie in Mij blijft, gelijk Ik in hem,
die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt gij niets doen. (Johannes 15 : 5) 

Er is slechts één manier, waarop dit mogelijkerwijs gedaan kan worden – door geloof. We worden gered door geloof en we leven door geloof. Maar wij moeten niet beziggehouden worden door ons geloof, maar door het Onderwerp van het geloof. Als we van een mooi landschap willen genieten, moeten we niet in beslag genomen worden door de wet van de optica of door de constructie van het oog; wij moeten ernaar kijken en er met volle teugen van genieten. Zo moeten we niet naar binnen kijken en de aard en de mate van ons geloof overdenken, maar we moeten naar buiten kijken en bezig zijn met de Belover en met Zijn beloften.
Aanvaard door geloof de verklaringen van de Schrift over het onderwerp van het blijven in al hun volheid. Christus gebruikt niet alleen de tegenwoordige tijd bij het zeggen van: “Ik ben de Wijnstok”, maar ook bij: “Gij zijt de ranken.” Zijn woord is niet: Zoek, Worstel, maar Reken op Wie Ik ben en op wat nu uw relatie tot Mij is. Sommigen zeggen misschien: “Ik vind de vrucht van het blijven niet”. Dit zal ongetwijfeld waar zijn, als we  niet door geloof aanspraak hebben gemaakt op de vervullingen van Gods beloften. God gaf Kanaän aan Israël door een belofte, toch moesten zij de belofte verwerven. Waar zij ook maar hun voet neerzetten, waar zij ook maar hun vijanden verdreven en onbevreesd aanspraak maakten op hun bezitting, daar verkregen zij die. Zo ook wij. Ga echter niet verder dan het Woord. Nergens wordt ons geleerd dat het blijven in Christus zondeloosheid inhoudt. Aan de andere kant, als het blijven in Christus geen zondeloosheid inhoudt, komt het evenmin overeen met het toegeven aan één of andere bekende zonde. “Deze dingen schrijf ik u,opdat gij niet tot zonde komt.”
Ter afsluiting. Onze eenheid met Christus is een kostbare waarheid. Het is een feit, niet een gevoel. Een man is evenzeer één met zijn vrouw wanneer hij slaapt als wanneer hij wakker is, wanneer hij in het buitenland is of wanneer hij thuis is. Besef en blijdschap kunnen eruit voortkomen, maar zij maken samen die eenheid niet uit en leveren er ook geen bijdrage aan. Het is onafhankelijk van beide. Vanuit het besef van die eenheid ontspringt de kracht om in Jezus te blijven. Laat ons dan – niet zoeken of wachten – maar nu door geloof het woord van de Redder aanvaarden – “Gij zijt de ranken.”