Selecteer een pagina

Het geschreven Woord 

>>PDF<<

 “Indien gij in Mij blijft, en Mijn woorden in u blijven, vraagt wat gij maar wilt, en het zal u geworden” (Johannes 15:7).

Het is opmerkelijk dat onze Redder niet zegt: “Blijf in Mij en Ik in u”, maar “Indien gij in Mij blijft en Mijn woorden in u blijven”. De vervanging van “Mijn woorden” van het “Ik” in vers 4, brengt het nauwe verband aan het licht tussen het Vleesgeworden en het geschreven Woord. Christus komt tot ons in het geschreven Woord dat diep in de ziel doordringt door de Heilige Geest. Als we ons voeden met het geschreven Woord, voeden we ons met de levende Christus.
We moeten er tijd voor nemen om heilig te worden. Het is niet zozeer de hoeveelheid Schrift die we lezen als wel de onderwerpen voor overdenking die we er in vinden, welke de mate van voeding bepaalt die we krijgen. Aan de andere kant moet ons lezen niet te beperkt zijn, want zoals het hele Paaslam gegeten moest worden, zo is ook het hele Woord van God nuttig en noodzakelijk, “opdat de mens Gods volmaakt zij, grondig bekwaam gemaakt tot alle goed werk.” We zouden ernstig het opeenvolgend lezen van het hele Woord van God willen aanbevelen bij allen die het niet op die manier lezen, en bij allen die in staat zijn dat te doen, zodat de hele Bijbel in de loop van een jaar gelezen wordt. Waar dit niet met gebed en overdenking gedaan kan worden, laat dan eerder een korter gedeelte genomen worden om dagelijks te lezen, maar wel achtereenvolgend door het hele Woord.
Het vers hier voor ons laat ons het belangrijke verband zien dat er bestaat tussen een volledige kennis van het Woord van God en effectief gebed. Alleen die gebeden zullen beantwoord worden die in harmonie zijn met de geopenbaarde wil van God. Velen van ons hebben vurige gelovigen, die onwetend waren, horen bidden voor dingen die duidelijk ingingen tegen de geopenbaarde plannen van God. Nogmaals, een volledige kennis van het Woord van God zal vaak de juiste beloften in onze herinnering brengen, en ons zo in staat stellen met geloof en vertrouwen te bidden.
Blijven in Christus en het zich voeden met Zijn Woord zal leiden tot een Christusgelijkvormige wandel, die ons hart zeker zal maken voor Gods aangezicht.