Selecteer een pagina

In Christus blijven

>>PDF<<

Blijft in Mij, gelijk Ik in u.
Evenals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet aan de wijnstok blijft,
zo ook gij niet, indien gij in Mij niet blijft. (Johannes 15 : 3b, 4)
 

Wij hoeven niet lang stil te staan bij het belang van het blijven in Christus. Als wij niet in Hem blijven, is het niet zo, dat wij minder vrucht of minderwaardige vrucht dragen, maar los van Hem kunnen wij niets doen. Het is òf vruchten en blijven in Hem, òf helemaal geen vruchten, niets dan alleen maar werken. Het onderscheid tussen vruchten en werken is belangrijk. Werken tonen niet het karakter van de werker, maar alleen zijn bekwaamheid: een slechte man kan een goede stoel maken. Nogmaals, werken kunnen goed en nuttig zijn, maar planten zichzelf niet voort. Vruchten daarentegen openbaren het karakter van de vruchtdrager en hebben hun zaad in zichzelf – zijn productief.
Wat is de betekenis van de woorden: “Blijft in Mij, gelijk Ik in u” ? De twee woorden , “IK BEN”, zijn de sleutel tot dit hoofdstuk. De vraag is niet wat u bent, niet wat u kunt doen. “Ik Ben” de ware Wijnstok”, en verder, “Mijn Vader is de Landman. Hij wendt onze gedachten helemaal bij onszelf vandaan en zegt in feite: “Geloof in God, geloof ook in Mij.”
“Ik ben de Wijnstok.” Niet één of ander deel van de Wijnstok, maar de hele Wijnstok. De wijnstok is de hele plant – wortel, stam, ranken, twijgen, bladeren, bloemen, vruchten. Sommigen van ons, die dit niet zien, hebben het gedeelte gelezen, alsof er geschreven was: “Ik ben de Wortel, gij zijt de ranken”, en wij hebben gezegd: “Ah! Er is goedheid genoeg in de Wortel en hoe krijg ik het rijke sap in mijn arme, miezerige rank?” De rank krijgt niets uit de wijnstok, het geniet alles in de wijnstok. Zo zijn wij in Christus. Het kleine woordje “in” vereist meer dan voorbijgaande aandacht. Het is niet in de betekenis van “binnenin”, zoals wanneer iets kleins omsloten wordt door iets groots. Zoals gebruikt in de tekst betekent “in”, eenheid met, identificatie. De rank is levend en organisch één met de wijnstok, zoals het oog of het oor in het lichaam is. En het woord “blijft” geeft het idee van rust, eerder dan van werk of beweging; van bereikte blijdschap, niet van zoeken en inspannen.
De tweevoudige uitdrukking duidt een wederzijdse inwoning aan. Erken beide waarheden, niet soms, maar te allen tijde.