Selecteer een pagina

Vasthouden aan Gods trouw   

>>PDF<<

 Wij geloven dat dit de strekking is van de drie woorden van onze Here, die in onze vertaling van Marcus 11:22 worden weergegeven met: “Heb geloof in God”,  en in de kantlijn meer letterlijk: “Heb het geloof van God.”

De mens heeft een geloofsbelijdenis nodig en wil er één hebben. Hier is een geïnspireerde geloofsbelijdenis: kort, begrijpelijk en ‘to the point’. Het voorziet in ieders nood, is geschikt voor elke tijd, voor elk land en van toepassing in elke omstandigheid van het dagelijkse leven. Het heeft betrekking op alle tijdelijke zaken van de mens, het lost elke geestelijke behoefte van hem op. Op Gods trouw behoren wij te zien voor ons noodzakelijke voedsel – “Geef ons heden ons dagelijks brood.” Op Hem behoren wij ook te zien voor kleding, want Hij bekleedt de leliën van het veld. Elke zorg voor tijdelijke dingen behoren wij bij Hem te brengen en dan om niets bekommerd te zijn. Op dezelfde wijze behoren wij tot Hem te gaan met alle geestelijke nood, “opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden voor hulp te gelegener tijd.” Is ons pad donker? Hij is onze Zon. Zijn wij in gevaar?  Hij is ons Schild. Als wij Hem vertrouwen zullen we niet te schande worden gemaakt, maar als ons geloof faalt, zal de Zijne niet falen – “Als wij niet geloven, Hij blijft getrouw.”
Gebrek aan vertrouwen ligt aan de wortel van bijna al onze zonden en al onze zwakheden en hoe zullen we daaraan anders ontsnappen dan door te zien op Hem en te letten op Zijn trouw? Zoals het licht, dat schijnt uit de donkere wateren van het meer, de weerspiegeling is van de zonnestralen, zo is het geloof van de mens de afdruk en de weerspiegeling van Gods trouw. De mens die vasthoudt aan Gods trouw zal niet roekeloos of onbezonnen zijn, maar hij zal voorbereid zijn op elke noodsituatie. De mens die vasthoudt aan Gods trouw zal het aandurven Hem te gehoorzamen, hoe ondoelmatig het ook moge lijken.