Selecteer een pagina

Bijdragen Exodusgemeente

De afgelopen jaren hebben leden van de Exodusgemeente diverse Bijbelstudies geschreven. Een belangrijk thema daarin is de heiligheid van God. De mensen, ook binnen het Christendom, hebben geen besef van Wie God werkelijk is.

De huidige situatie lijkt uitzichtloos. De chaos wordt alleen maar erger. Pas als mensen zich gaan verootmoedigen voor God, komt er ruimte voor Gods ingrijpen.

De volgende documenten zijn geplaatst:

BIJBELSE ANTWOORDEN:

a. God, de Schepper van hemel en aarde

b. De zondeval en zijn catastrofale gevolgen

c. De eerste moord, een geloofsvervolging

d. Het grote verschil tussen ‘het kennen van God’ en ‘het KENNEN van God’

e. De hoogmoed van deze eeuw voorspeld

f.  De leugenfuik

g. Hoe belangrijk is het “kennen” van Gods wet?

h. Gods Alwetendheid en Gerechtigheid.

i.  Gevolgen van het verlaten van de God van de Bijbel.

j.  Wanneer zal de tempel worden verwoest?
    Wat is het teken van Uw komst en van de voleinding der wereld?

k. Hoe noodzakelijk is het om eerlijk te zijn!

l.  Wat  zegt  God over complottheorieën?

VERDERE BIJDRAGEN:

Heeft Jezus het over ons?

Een unieke ontdekking in twee Duitse steengroeven.

illustratieEen snelle fossilisatie.
Hoezo honderden miljoenen jaren!
29 foto’s met uitleg.

 

Het tekengeloof staat lijnrecht tegenover het echte geloof door de Heilige Geest.

Denk niet lichtvaardig over God!

Job en zijn ‘vrienden’

Het venijn van de slang

Gods heiligheid

Over het aangaan van jukken

Waarom God geen opwekking geeft.

In welke tijd leven wij?

De wederkomst

De mens van alle tijden