Bijdragen Exodusgemeente

De afgelopen jaren hebben leden van de Exodusgemeente diverse Bijbelstudies geschreven. Een belangrijk thema daarin is de heiligheid van God. De mensen, ook binnen het Christendom, hebben geen besef van Wie God werkelijk is.

De huidige situatie lijkt uitzichtloos. De chaos wordt alleen maar erger. Pas als mensen zich gaan verootmoedigen voor God, komt er ruimte voor Gods ingrijpen.

De volgende documenten zijn geplaatst:

Bijbelse antwoorden op het ‘Waarom?’

1. God, de Schepper van hemel en aarde

2. De zondeval en zijn catastrofale gevolgen

3. De eerste moord, een geloofsvervolging

Heeft Jezus het over ons?

Het tekengeloof staat lijnrecht tegenover het echte geloof door de Heilige Geest

Denk niet lichtvaardig over God!

Job en zijn ‘vrienden’

Het venijn van de slang

Gods heiligheid

Over het aangaan van jukken

Waarom God geen opwekking geeft.

In welke tijd leven wij?

De wederkomst

De mens van alle tijden