Selecteer een pagina

Wat zegt God over complottheorieën?

 

Jesaja 8 : 12 en 13

Gij zult geen samenzwering noemen alles wat dit volk een samenzwering noemt, en voor hetgeen zij vrezen, zult gij niet vrezen noch schrikken. De Here der heerscharen, Hèm zult gij heilig achten en Hij moet het voorwerp van uw vrees en Hij moet het voorwerp van uw schrik zijn.

In de huidige tijd en samenleving zijn er mensen die zich erg bezig houden met samenzweringen en complottheorieën. Ook in christelijke kring is hiervoor een voedingsbodem. De samenzweringstheorieën gaan dan vooral over bedreigingen van het christelijke gezin en bedreiging van de christelijke samenkomsten.

Maar wat zegt God hierover? Hij zegt dat we ons hier helemaal niet mee bezig moeten houden, dat we niet bang moeten zijn voor samenzweringen. En in plaats daarvan geeft Hij ons de opdracht dat we alleen Hem moeten vrezen.

Wat voor saus – al is die nog zo ‘christelijk’ – er ook over de samenzweringstheorieën wordt gegoten:

  • Het leidt af van waar het allemaal om draait: als mens zondigen we tegen God, Hij is Heilig, Hij zal ons oordelen. Alleen als we wedergeboren zijn ontsnappen we aan Gods toorn, omdat Jezus dan de straf voor ons heeft gedragen.
  • Je bent ongehoorzaam aan God: Hij zegt duidelijk dat we ons hier niet mee in moeten laten, maar in plaats daarvan Hem moeten vrezen.
  • Als je er toch mee doorgaat zegt dit iets over de grootte van jouw ego: kennelijk vind je dat je het beter weet dan God. Waarom voeg je dit nog aan je zonden toe? Zeggen ‘christen’ te zijn en zo duidelijk tegen God ingaan?

Een wedergeboren persoon is gehoorzaam aan God en gelooft nooit in complottheorieën!