Selecteer een pagina

Gevolgen van het verlaten van de God van de Bijbel.

PDF

God gaf ons regels om naar te leven.
Het niet naleven van deze regels eindigt in een grote chaos.
Wanneer veel mensen zichzelf als eigen god zien, zoals nu met de evolutietheorie, waarbij ieder z’n eigen weg bepaalt, dan wordt de wereld steeds onveiliger.

We zien het streven naar macht, naar geld. Om het doel te bereiken maakt men gebruik van de leugen. Goed wordt kwaad en kwaad wordt goed.

Er is veel geweld.
Zonder een God, Die ingrijpt, wordt de aarde onleefbaar.
De levende God van de Bijbel laat de mensheid over aan datgene, waar de mens voor koos.
Wanneer de maat vol is, zal Hij gericht houden.

We zien rondom in alles de gevolgen van het misbruik van Gods schepping. In versneld tempo gaat deze wereld eraan. Als de permafrost ontdooit, komt er veel broeikasgas vrij. (Zie maar naar Groenland, Siberië, Alaska, enz.) Tevens het smelten van het ijs. Dit alles gaat versneld. Dit zijn geen gebeurtenissen van de lange termijn.

En de mensheid? Die slaapt!

Niemand wil geloven dat Gods oordelen nu beginnen te komen. Ziekten die de hele wereld treffen. Noodweer, catastrofes, hete zomers, geen water of teveel water.
De God van de Bijbel doet wat Hij zegt. Hij schiep ook de mens. En Hij zal iedereen oordelen.

Vergeet het sprookje van de evolutie, waarin alles beter wordt. We zien het tegenovergestelde.

De mens is veel verder met de slechte dingen dan in de tijd van Noach.
De Here Jezus zei; “Het zal zijn als in de dagen van Noach.” Er was toen veel geweld (Genesis 6:13)  en alles draaide om eten  en drinken en het seksuele leven, hoe dan ook. Alles wat de mensen deden was slecht.
We lezen in de Bijbel, dat God de zonde niet meer kon aanzien. Hij strafte door middel van de zondvloed.

Ook worden Sodom en Gomorra genoemd. Iedereen die de Bijbel leest, weet wat daar gebeurde.
God kon ook dit niet langer aanzien. Vuur kwam van de hemel en Sodom en Gomorra werden totaal verbrand.

De discipelen vroegen aan de Here Jezus: “Wat is het teken van uw komst en van de voleinding der wereld?”

Iedereen, die zijn ogen open doet, ziet dat er aan alles een eind komt. Veel wetenschappers zijn erg somber over de toekomst.

In het volgende hoofdstuk willen we graag de antwoorden, die de Here Jezus Zijn discipelen gaf, weergeven.