Selecteer een pagina

Oordeel zelf!

Niet lang voor Zijn heengaan waarschuwde Jezus Christus Zijn discipelen met de woorden: “Ziet toe, dat niemand u verleide!” In het boek Openbaring prijst Christus de gemeente in Efeze als volgt: ” Ik weet uw werken en inspanning en uw volharding en dat gij de kwaden niet kunt verdragen en hen op de proef gesteld hebt, die zeggen, dat zij apostelen zijn, maar het niet zijn, en dat gij hen leugenaars hebt bevonden . . .”

Wie daarom aan de hand van de Bijbel nagaat of iemand, die zichzelf aanprijst als een werker voor God, wel echt door God gezonden is, begaat niet de zonde van het oordelen, maar is in alle eenvoud bezig Christus te gehoorzamen.

Bovendien sprak Jezus Christus de volgende voorspelling uit over latere tijden: “En vele valse profeten zullen opstaan en velen zullen zij verleiden.”

Inderdaad lopen er in onze tijd genoeg valse profeten rond. . .

Ze presenteren zich in de regel als erg vroom en erg orthodox, maar bij nader onderzoek blijft daar weinig van over. Hun vroomheid is goed zichtbaar aan de buitenkant en daar houdt het bij op. Hun orthodoxie blijkt vaak een dekmantel voor oude ketterijen te zijn.

Hieronder een overzicht van de documenten:

– Paul Washer (Shocking Message)

– Paul Washer (1e toespraak in Nederland)

– Paul Washer en zijn ‘orthodoxie’

– Arjan Baan

– Willen de valse profeten nu opstaan?

– Gospel for Europe. Welk evangelie?

Een springlevende oude ketterij