Selecteer een pagina

Het ware gezicht van Rome

De historische feiten van de Rooms-katholieke kerk laten zien dat al vanaf ongeveer het jaar 200 deze kerk heeft gefunctioneerd als een vergaarbak van allerlei heidense leringen en ceremonieën. Afgaande op deze feiten blijft er maar één conclusie over: deze “kerk” is heidendom, dat een “christelijke” jas heeft aangetrokken.

Haar gedrag is er ook naar geweest. Het afgelopen millennium heeft deze “kerk” zich herhaaldelijk schuldig gemaakt aan ernstige misdaden tegen de menselijkheid.

Wie de boodschap van de Bijbel tot zich laat doordringen, ontdekt al gauw hoezeer deze kerk tegen de Bijbel ingaat. Het is niet voor niets dat de Rooms-katholieke kerk eeuwenlang haar leden verboden heeft de Bijbel in de moedertaal te lezen.  De kerkelijke geheime dienst, de Inquisitie, pakte in het verleden overtreders op en liet die verbranden. Tot op de dag van vandaag mogen Rooms-katholieken niet een eigen mening over de tekst van de Bijbel hebben, maar zijn ze verplicht zich te onderwerpen aan het bijbelcommentaar van de RK-kerk.

Er kan niet genoeg voor deze vervalsing van het Christendom gewaarschuwd worden. Daarom hebben we hier oud en nieuw materiaal bij elkaar gebracht.

 • Charles P.T. Chiniquy
  De 19de eeuwse “Canadese Luther”. U treft op deze site het eerste deel van zijn autobiografie aan.
 • Gruwelen
  Een Bijbelstudie over de heidense gruwelen van de RK-kerk.
 • De mis
  Een vertaald gedeelte uit het boek “Roman Catholicism” van Dr. L. Boettner.
 • De listen van de duivel
  Een toespraak van D.M. Lloyd Jones over de RK-kerk.
 • “Spotlight” info
  Een film (Oscar voor de script) over seksueel misbruik en doofpotcultuur binnen de RK-kerk.
 • Citaten
  Citaten van Spurgeon en Lloyd Jones over de RK-kerk.