Selecteer een pagina

 

Hans Nielsen Hauge
1771 – 1824

  Hans Nielsen Hauge werd door Gods Geest geroepen om de mensen de redding door het geloof in Jezus Christus te prediken. Dat gebeurde op 5 april 1796. Hij was toen op het land aan het ploegen. Over deze gebeurtenis schreef hij pas in een boek dat hij in 1817 liet drukken. Zijn roeping was voor hem een zeer heilig ogenblik. Daarom heeft hij hierover zolang gezwegen.
In zijn hele leven is te zien dat hij de gave van de Heilige Geest had ontvangen. Tijdens zijn opbouwende toespraken in huissamenkomsten begon hij altijd bij de bekering van zonden. Met deze boodschap kondigde Johannes de Doper de komst van Jezus Christus aan. Jezus Christus Zelf begon Zijn werk met deze oproep: “Bekeert u . .!” En Hij zond Zijn apostelen uit met de opdracht deze boodschap in de hele wereld te verspreiden.
Om zijn eenvoudig, duidelijk getuigenis werd Hauge vele malen gevangen gezet door de overheid en door het toedoen van de kerk. Vanaf 1804 heeft hij vele jaren achtereen in de gevangenis gezeten. De eerste tijd bracht hij door in eenzame opsluiting. Meer dan een jaar kwam hij niet in de buitenlucht. De overheid en de kerkleiding hoopten dat hij zou overlijden, maar God spaarde Zijn dienstknecht.
De drijvende kracht in het leven van Hauge was zijn liefde voor God en voor zijn naaste. Dat laatste bracht hem ertoe naast de evangelieverkondiging ook heel praktisch het goede te zoeken voor vooral de behoeftige mensen. Zo stichtte hij in de acht jaar voor zijn gevangenschap diverse bedrijven, waar mensen konden werken voor hun boterham, b.v. drukkerijen, een papiermolen, graanmolens, zagerijen, ertswinning. In Drammen functioneert nog steeds een textielfabriek die door hem werd begonnen. Toen er in 1809 een grote schaarste aan zout was in Noorwegen vanwege de Napoleontische oorlogen werd hij een tijdlang op borgtocht vrijgelaten uit de gevangenis om de Noorse zoutwinning te organiseren. Daarna werd hij weer opgesloten.
Zijn gevangenschap werd beëindigd in 1814. In 1816 schreef hij het boek: “De beschrijving van de reizen van Hans Nielsen Hauge, de belangrijkste gebeurtenissen en voorvallen”. Hierin deed hij verslag van de reizen die hij in de periode 1796 – 1804 had gemaakt. In het laatste gedeelte geeft hij een duidelijke samenvatting van zijn geloofsonderwijs. Dit is eenvoudig en zeer verhelderend. Hierbij plaatsen wij de eerste 8 van de 25 paragrafen. We hopen de andere paragrafen in gedeelten te plaatsen.

 

Deze vertaling is gebaseerd op de Duitse vertaling uit 1819 (1e druk, Gotisch lettertype).
Het copyright van de Nederlandse vertaling berust bij St. Exodusgemeente.

 

Kort begrip deel 1:

> Internetpagina
> Kort begrip.deel 1 docx pdf

Kort begrip deel 2:

> Internetpagina
> Kort begrip.deel 2