Selecteer een pagina

Citaten C.H. Spurgeon

“Ik ken geen beter middel om de publieke opinie te bederven dan gebrek aan oprechtheid bij predikanten.”

“Wij hebben opnieuw John Knox nodig. Praat me niet van aardige en vriendelijke mensen, van beschaafde manieren en welgekozen woorden. Wij hebben de felle Knox nodig en zelfs al zou zijn heftigheid “onze preekstoelen aan splinters slaan”, dan zou dat een goede zaak zijn, als ons hart daardoor maar in aktie kwam. We hebben Luther nodig om de mensen in gewone, niet mis te verstane woorden de waarheid te vertellen. De laatste tijd hebben onze predikers fluweel op de tong gekregen, maar we moeten ons van onze mooie buitenkant ontdoen en de waarheid, niets dan de waarheid, moet worden gesproken.”

C.H. Spurgeon in “De verwerping van de wedergeboorte door de doop.

“Een geest van gedeeltelijke gehoorzaamheid is een geest van radicale ongehoorzaamheid.”

C.H. Spurgeon in “Kaleb, de man voor deze tijd” toespraak 75 

Als wij de hele tijd tot eerlijke harten  spraken, dan zouden we een overvloed aan bekeringen zien. Maar, helaas!

Nu, als enig man of vrouw hier besloten heeft om tot Jezus te komen, laat hem dat besluit dan uitvoeren. Komt u maar! De waarachtige Heiland sluit geen enkel waarachtig mens buiten. Als u vanavond van plan bent om te bidden, bidt dan. Als uw hart het gebed meent, dan zal God het horen. O, mijn toehoorder, als u zich oprecht en vurig wilt afwenden van uw zonde, dan zal God u helpen en u in staat stellen uw zonde te overwinnen. Als u zich nu meteen wilt overgeven aan Jezus Christus – niet in woorden maar vanuit uw hart – dan zal Hij u ontvangen en u redden. Laat het geen spel zijn, geen bespotten van God; houd op te praten met een christelijke vriend om uw gevoel weg te kletsen met vrome woorden, maar kom zoals u bent.

Wees eerlijk voor uw eigen geweten, al kost het u uw eer of uw leven.

Wie het nooit leuk vindt om alleen te zijn, weet waarschijnlijk, dat wanneer hij alleen is, hij in slecht gezelschap verkeert.

De christen is duidelijk in zijn bedoelingen en als hij een echt christen is, is hij ook duidelijk in zijn plan van aanpak. Sommige mensen hebben een soort geestelijke of morele scheelkijkerij. Ze willen die kant op kijken, maar hun ogen wenden zich naar deze kant van de galerij. Ze zeggen nooit eenvoudig en precies wat ze bedoelen, maar gebruiken woorden in een dubbele en twijfelachtige betekenis. Dit verafschuw ik het meest in een godsdienstleraar, doch het komt maar al te vaak voor.

C.H. Spurgeon in “Nathanaël, of de man, die vandaag nodig is”  toespraak 1