Selecteer een pagina

Citaten A.W. Pink

***
De apostelen van satan zijn niet kroegbazen en blanke slavenhandelaars, maar voor het grootste deel bevestigde predikanten.

A.W. Pink in “Het evangelie van satan”.

***
Wat is het Evangelie? Is het een boodschap van blijde berichten uit de hemel om God-tartende rebellen op hun gemak te stellen in hun goddeloosheid? Wordt zij gegeven met het doel om de genotzieke jonge mensen ervan te verzekeren, dat er voor hen, op voorwaarde dat zij slechts ‘geloven’, in de toekomst niets te vrezen valt?

Nee, mijn lezer, het Evangelie is er zeer, zeer ver bij vandaan de hand te lichten met de zonde. Het Evangelie laat ons zien hoe meedogenloos God zonde aanpakt. Het openbaart ons het vreselijke zwaard van Zijn gerechtigheid, dat Zijn geliefde Zoon treft, opdat er verzoening gedaan zou kunnen worden voor de overtredingen van Zijn volk.

Het is tijdverspilling om zaad te zaaien op grond die nooit geploegd of omgespit is. Het plaatsvervangende offer van Christus aanbieden aan diegenen, wier overheersende hartstocht het is zich te buiten te gaan aan de  zonde, is het heilige aan de honden geven.

De aard van Christus’ redding wordt door de hedendaagse ‘evangelist’ op rampzalige wijze in een verkeerd daglicht gesteld. Hij kondigt een Redder aan, Die redt uit de hel, veeleer dan een Redder uit de zonde.

Als Hij diegenen “uit de hel redde”, die nog steeds erg veel van de zonde hielden, zou Hij een dienaar van de zonde zijn door hun goddeloosheid door de vingers te zien, en hun partij te kiezen tegen God. Wat een onuitsprekelijk afschuwelijk en godslasterlijk iets om daarvan de Heilige te beschuldigen!

Slechts diegenen, die geestelijk blind zijn, zouden verklaren, dat Christus sommigen zal redden, die Zijn gezag verachten en Zijn juk weigeren: wel, mijn lezer, dat zou geen genade zijn, maar een schande – Christus ervan beschuldigen een bonus op wetteloosheid te geven.

Maar hier zijn we enorm bang voor: tenzij het God behaagt een grote opwekking te geven, zal het niet lang duren voordat “duisternis de aarde zal bedekken en donkerheid de volkeren” (Jesaja 60:2), want de ‘Evangelische’ leer vormt, naar ons oordeel, de ernstigste van alle ‘tekenen der tijden’.

A.W. Pink in “Tekenen der tijden