Selecteer een pagina

A.W. Pink

1886 – 1952

JEUGD: Arthur Walkington Pink werd geboren op 1 april 1886 te Nottingham in Engeland. Zijn ouders waren christen en lazen o.a. preken van Spurgeon. Arthur werd christelijk opgevoed, maar raakte als jongeman betrokken bij theosofie. Binnen deze organisatie met zijn vele occulte praktijken maakte hij snel promotie tot groot verdriet van zijn ouders.

BEKERING: Elke avond bij thuiskomst van vergaderingen van de theosofenvereniging wachtte zijn vader Arthur op. Vaak liet de vader zijn “welterusten” vergezeld gaan van een  kort pakkend woord uit de Bijbel. Op zo’n avond in het jaar 1908, toen Arthur haastig langs zijn vader de trap opstoof naar zijn kamer, zei zijn vader tegen hem: “Soms schijnt een weg iemand recht, maar het einde daarvan voert naar de dood.” (Spreuken 14:12) Die avond begon er een geestelijke worsteling in zijn ziel. Bijna drie dagen lang verliet hij zijn kamer niet. Laat in de middag van de derde dag liet Arthur zich weer zien en zijn vader zag dat hij totaal veranderd was. Hij zei: “Prijst God, mijn zoon is verlost.” Arthur brak meteen met de theosofie en begon ijverig de Bijbel te bestuderen.

WERK: A.W. Pink heeft op diverse plaatsen gewoond. Hij werkte als prediker in Amerika, Australië en Engeland. Zijn vrouw ontmoette hij in Amerika. De laatste twaalf jaar hebben zij op de Hebriden gewoond, waar hij in 1952 overleed. Pink zag al vanaf 1922 het schrijven van Bijbelstudies als zijn taak.
Eén van de velen, die veel aan de geschriften van Pink heeft gehad, is D.M. Lloyd-Jones. Deze werd er vaak door bemoedigd en adviseerde anderen: “Ga Pink lezen.”

BIJBELSTUDIES

1. Tekenen der tijden
(deel 1 van “Studies over reddend geloof”)

2. Het evangelie van satan
(hoofdstuk 6 uit “Satan en zijn evangelie”)