Selecteer een pagina

“Wordt bekleed met nederigheid”

>>PDF<<

Een toespraak gehouden op een maandagavondbidstond
in de Salem Kapel te Bristol.

“Wordt bekleed met nederigheid.”  1 Petrus 5:5 (King James Version)

Wanneer we elkaar ontmoeten, is het niet moeilijk voor ons de kleur te zien van de kleren, die iemand aanheeft. En zo moet het ook bij de discipelen van de Here Jezus niet moeilijk zijn om te zien, wat we zijn, of we nederig, ootmoedig en zachtmoedig van geest zijn, of dat we trots en hoogmoedig zijn. We moeten “bekleed worden met nederigheid”. Het moet onloochenbaar, aantoonbaar zijn, dat we in de school van Christus zijn en volgelingen zijn van de zachtmoedige en nederige Jezus. Dit is de wil van de Here met betrekking tot ons. We hebben het nodig te bidden om genade, om “bekleed te worden met nederigheid.” “Want God wederstaat de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft Hij genade.” “Vernedert u dan onder de machtige hand Gods, opdat Hij u verhoge te Zijner tijd.” De vastgestelde tijd zal komen. Wij moeten er op wachten. Ondertussen moeten we al onze zorg op Hem werpen en we hebben reden daartoe: “want Hij zorgt voor u.” Wat een gezegende toestand!
Hoe kan ik weten of ik mijn last op God heb geworpen? Iemand zegt: “Door gebed!” Wel, ja en nee, net zoals u het opvat. “Ja, als het gelovig gebed is en u vertrouwen stelt in de macht en bereidheid van God om de last voor u te dragen. Maar gewoonweg bidden is niet voldoende. We weten dat we onze last op God hebben gewenteld, als na het bidden het hart gerust is, het hart licht is. Als dat niet het geval is, zijn we nog steeds zelf de last aan het dragen, in plaats van die op God te werpen, en hebben we het nodig weer tot Hem te gaan en in gelovig gebed  Hem te vertrouwen wat betreft Zijn macht en Zijn bereidheid om de last voor ons te dragen.