Selecteer een pagina

Het denkbeeld van de rattenvanger 

>>PDF<<

Een zekere plattelandspredikant was gewoon een goed verhaal te vertellen over hoe hij eens naar een nieuwe kerkelijke gemeente ging en daar aan een gemeentelid vroeg wat zijn beroep was. “Ik ben de rattenvanger van het dorp”, antwoordde de man, “en wat bent u?” De geestelijke antwoordde dat hij de dominee van het dorp was, waarop de rattenvanger zo vriendelijk was op te merken, dat hij meende dat “we allemaal op de één of andere manier aan de kost moeten komen.”

Als het enige doel van een man het verdienen van de kost is, laat hem dan toch vooral beginnen met het vangen van ratten, veeleer dan met preken. Het is ongetwijfeld wettig de kost te verdienen met het doden van ongedierte, maar het zou misbruik van de heilige bediening zijn het met die bedoeling uit te oefenen. Gevreesd moet worden dat niet weinigen het werk in dat licht beschouwen en in hun geval is het tot nadeel voor de kerk, dat zij niet een fret en een stel honden kochten en klein wild onder de vloeren van schuren en stallen zochten . Zij zouden dan de huizen van mensen hebben gezuiverd van plagen, maar zoals het nu is, zijn ze zelf een plaag voor het huis des Heren. Predik enkel met het oog op de eer van God of houd anders uw mond.
C.H.S.