Selecteer een pagina

Een bedenkelijk ingrediënt van populariteit 

>>PDF<<

“Eén derde deel stem en persoonlijke verschijning, één derde deel het uitkiezen van sensationele thema’s en één derde deel dwaalleer”: volgens de Boston Journal zijn dat de ingrediënten voor het maken van “een populaire prediker.” We zijn heel erg bang dat dit op bepaalde gebieden waar is en we zijn er heel erg zeker van dat sommige jonge predikers zo denken. Dat laatste derde deel is het gemakkelijkste ingrediënt om te verkrijgen en zij maken zich daarvan meester. Elke huichelaar kan onrechtzinnig zijn: u hoeft er niet voor te studeren, of voor te denken, of voor te bidden teneinde alle anderen op deze weg te overtreffen. Algemene bekendheid kan meteen worden verkregen door alleen maar zonderling te zijn en zich voor te doen, alsof u het beter weet dan degenen rondom u. Iedereen zal meteen over u praten en u kunt indruk maken, zodat ze zich u herinneren, door iets te zeggen, wat erg scherp en schaamteloos is en bijna net zo godslasterlijk als u het durft te stellen. Maar is dit een edele ambitie? Kan dit de gedragslijn zijn van een man Gods? Wij vinden van niet. Vernietig de populariteit, die komt door een andere leer dan de waarheid, of door een ander middel dan dat van ernstige en ijverige goede daden! Lege sensatiezucht vergaat als het groene kruid en dwaalleer sterft uit als schadelijk onkruid, maar de getrouwe prediker van het Woord zal in eeuwige herinnering worden gehouden.
C.H.S.