Selecteer een pagina

De verloren kwitantie gevonden

>>PDF<<

Een arme vrouw, wonend in een klein huisje, had een groot geldbedrag betaald aan een koopman – een oneerlijke koopman – en deze man drong bij haar aan om een tweede keer te betalen. De arme vrouw wist zeker dat zij het geld had betaald, maar zij kon nergens de kwitantie vinden. De koopman zei: “Tenzij u die kwitantie vindt, zult u moeten betalen; ik zal de deurwaarder sturen en uw bezit laten veilen.” Wat deed de arme vrouw? Ze ging regelrecht naar God en zei: “O, mijn hemelse Vader, U kent de nood, waarin ik verkeer en U weet, dat het mij te gronde zal richten als mijn kleine huis en plek worden geveild. O, mijn hemelse Vader, treedt U voor mij op, want ik weet dat ik die man betaald heb; mijn Vader, weest U mij genadig en vindt U deze rekening voor mij.”
Toen ze opstond van haar knieën, scheen buiten de zon prachtig. Er vloog een vlinder door de deuropening van het huisje naar binnen en er achteraan kwam een klein kind – een heel klein kind nog maar. Het kind greep naar de vlinder, maar die vloog achter een kast en toen schreeuwde en gilde ze, terwijl ze tevergeefs probeerde hem te pakken te krijgen. De arme vrouw probeerde het kind te kalmeren, maar deze liet zich niet kalmeren. Een buurvrouw die binnenkwam, zei: “O, mevrouw —, wat is er aan de hand met haar?” “Wel,” antwoordde ze, “er vloog een vlinder naar binnen en ze wilde die pakken; hij zit daar achter die zware kast, die ik niet van z’n plaats krijg.” “O,” zei de vrouw, “laten wij de kast verzetten”. Toen zij met z’n tweeën de zware muurkast verschoven, dwarrelde er iets op de grond. Het was een stuk papier, dat tussen de muurkast en de muur had gezeten en toen de oude dame het oppakte zag zij de betaalde rekening.
Ik denk niet dat de koopman veel winst maakte met die transactie.