Selecteer een pagina

Marie Monsen

illustratie

   1878 – 1962

De Noorse zendelinge Marie Monsen werkte van 1901 tot 1932 in China. God gebruikte haar bij het ontstaan van de Shantoeng-opwekking (1927 – 1937). De beweging van huisgemeenten zien haar als één van de stichtsters. De Chinese Christenen zijn God erg dankbaar voor haar onverschrokken geloof om het evangelie te brengen onder zeer moeilijke omstandigheden in gebieden, waar veel roversbenden opereerden.
Haar toespraken waren recht op de man af. Zonde werd nooit goedgepraat maar duidelijk aan de kaak gesteld. Aantallen bekeerden waren voor haar niet belangrijk. Het ging haar erom dat iedere bekeerde ook werkelijk wedergeboren was. Eén van haar stellingen was: Pluk geen onrijpe vruchten. Gods Geest moest een volledige bekering en wedergeboorte hebben bewerkt, voordat iemand werd beschouwd als Christen. Positie en rang hadden voor haar geen betekenis. Huichelachtige kerkelijke leiders werden door haar geconfronteerd met hun zonde, net zo goed als dat bij andere gemeenteleden gebeurde, als dat nodig was.

Tegen het einde van haar leven heeft Marie Monsen een boek geschreven over hetgeen God had gedaan tijdens haar werk in China. Het heet “De Opwekking”. OZG Nederland gaf ons toestemming dit boek in zijn geheel op onze site te plaatsen. Voor de HTML-versie klik hier. Voor de PDF-versie klik hier