Selecteer een pagina

Inge Helmig – Mosel

Inge Helwig-Mosel

In 1982 verscheen een bundel zendingsverhalen met de titel “Tot eer van Zijn Naam”. Deze verhalen werden verteld door de zendelinge Inge Helmig-Mosel aan de schrijfster Alie M. Pronk-Oudshoorn. We hebben de vriendelijke toestemming van de schrijfster om de zendingsverhalen op Internet te plaatsen. Door de eenvoudige taal zijn ze ook geschikt voor jeugdige lezers.
Inge Helmig-Mosel werd geboren in Zuid-Afrika, in Clarkson, op de zendingspost van de Evangelische Broedergemeente (Hernhutters), waar haar vader als zendeling in dienst was.

Op vijfentwintigjarige leeftijd kwam Inge bij de N.G.Kerkzending in dienst als zendelinge.
De gebeurtenissen, waarvan zij in dit boek vertelt, vonden plaats rond de Tweede Wereldoorlog, in Zuid-Afrika, Zuid-West Afrika (Namibië), Nigeria, Malawi en Rhodesië (Zimbabwe).

Op latere leeftijd trouwde ze met een Nederlander en woonde een tijdlang in Nederland.

Het schrijven van het boek “Tot eer van Zijn Naam” had als doel om de naam van de Here Jezus groot te maken en Hem te verheerlijken voor al Zijn grote daden. Dit is ook het doel van de plaatsing op Internet.

1. Afrikaanse vrouwen bidden

2. Geen aardse vreugde

3. Ogen van Boven

4. De opgegeten kerk

5. In het duistere dal

6. Yila

7. Farai

8. Simson – blind, maar uitverkoren

9.Een kind zal hen leiden

10. Ashinyo

11. Faali

12. In het melaatsendorp

13. Kerstfeest in het oerwoud